Hlavní obsah

matin [matε̃]

Podstatné jméno mužské

  1. ráno, jitropetit matinrozbřesk, svítáníêtre du matinbýt ranní ptáčedu soir au matinod večera do rána, celou noc
  2. au matin ráno
  3. de bon/grand matin brzy ráno, časně z rána
  4. dopoledneun de ces quatre matinsjednoho krásného dne o budoucnosti

Vyskytuje se v

étoile: étoile du matinJitřenka

tout: tous les matinskaždé ráno

quatre: un de ces quatre (matins)jednoho krásného dne

dnes: ce matin/soirdnes ráno/večer

krásný: un beau jour, un de ces quatre matinsjednoho krásného dne

modlitba: prière du matin/soirranní/večerní modlitba

ráno: du matin au soirod rána do večera

včera: hier matinvčera ráno

večer: du matin au soirod rána do večera

brzy: se lever tôt le matinvstát brzy ráno

do: du matin (jusqu')au soirod rána do večera

od, ode: du matin au soirod rána do večera

ranní: train du matinranní vlak

venčit: promener son chien le matin et le soirvenčit psa ráno a večer

nelenit: À qui se lève matin, Dieu aide et prête la main.Komu se nelení, tomu se zelení.

matin: au matinráno