Hlavní obsah

dlouhý

Přídavné jméno

  1. (o velké délce) long/longue
  2. (trvající delší dobu) long/longuedlouhé zimní večeryde longues soirées d'hiver
  3. (s určitým rozměrem) long/longue

Vyskytuje se v

chvíle: dlouhá chvílenuda ennui

cavyky: bez dlouhých cavykůsans chichis

kapka: hovor. kapku delšílonguet/-ette

míč: dlouhý míčballe longue

řada: dlouhá řada potomkůlongue suite de descendants

trať: závod na dlouhé tratiépreuve de fond

večer: dlouhé zimní večerylongues soirées d'hiver

rukáv: košile s krátkými/dlouhými rukávychemise à manches courtes/longues

vlas: nosit dlouhé vlasyporter les cheveux longs

chvíle: mít dlouhou chvílitrouver le temps long

prst: mít dlouhé prstykrást avoir les mains crochues, mít vliv avoir le bras long

udělat: udělat na koho dlouhý nosfaire un pied de nez à qqn

výplata: dlouhý jako týden před výplatoulong comme un jour sans pain

long: ling. syllabe longuedlouhá slabika

soirée: longues soirées d'hiverdlouhé zimní večery

échéance: à longue échéancedlouhodobý, na dlouhou dobu

crochu: avoir les mains crochuesmít dlouhé prsty, být hamižný

écolier: prendre le chemin des écoliersjít nejdelší cestou

escalier: avoir l'esprit de l'escaliermít dlouhé vedení

jour: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

nez: faire un pied de nez à qqn(u)dělat dlouhý nos na koho

pain: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

procès: sans autre forme de procèsbez dlouhých okolků