Hlavní obsah

řada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (jednotlivin vedle sebe) rangée f, rang m, ligne f(lidí, věcí umístěných za sebou) file f(věcí za sebou) enfilade fv řadě (za sebou)à la file, en ligneřada (pletená) hladce/obracerang à l'endroit/l'envers
  2. řady (skupiny lidí) rangs m pljen v mn. č.
  3. (věci se společnými vlastnostmi) série f, famille f(výrobků) gamme f (kosmetických produktů) ligne f
  4. (chemická) chaîne f
  5. (lidí, věcí, událostí) suite f(událostí ap.) succession f(rozhodnutí, nařízení ap.) train mdlouhá řada potomkůlongue suite de descendants m pl
  6. (pořadí, posloupnost) série fv první řadě předevšímen premier lieu
  7. (sled událostí) série f, suite f, chapelet mřada neštěstísérie f noire

Vyskytuje se v

matematický: matematická řadasuite

posadit se: posadit se do první řadyse placer au premier rang

postavit se: postavit se do řadys'aligner

řad: V řad nastoupit!À vos rangs !

útočný: sport. útočná řadaligne d'attaque

první: v prvé řaděen premier lieu

convergent: série convergentekonvergentní řada

divergent: mat. série divergentedivergentní řada

raison: raison d'une progressionkvocient geometrické řady

rang: admettre qqn dans ses rangspřijmout koho do svých řad

série: série noireřada neštěstí

arithmétique: progression/suite arithmétiquearitmetická posloupnost/řada

file: prendre la filestoupnout si do řady

loge: être aux premières logesbýt v první řadě

notre: C'est notre tour.Teď je řada na nás.

queue: À la queue !Do řady!, Nepředbíhej(te)!

serré: en rangs serrésv sevřených řadách

balle: La balle est dans votre camp.Je to na vás., Je řada na vás.

file: marcher à la filejít v řadě za sebou

oignon: en rang d'oignonsv řadě

pose: À vous la pose.Jste (první) na řadě. v dominu

tour: tour à tourjeden po druhém, po řadě, postupně, střídavě