Hlavní obsah

tenir [t(ə)niʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. držet v ruce, dveře, postavení ap., mít v ruce kytici ap.se tenir le ventredržet se za břicho (bolestí)tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho
 2. zadržet zloděje, dech ap.
 3. Tiens !Tu máš!, Podívej (se)!, Na!
 4. qqch de qqn slyšet, dovědět se, mít co od koho zprávu ap.
 5. zab(í)rat, obsáhnout prostor ap.
 6. držet se na určitém místě ap., zaujímat, neopouštět určitý prostor
 7. tenir lieu de qqn nahrazovat, být na místě koho
 8. vykonávat úřad, svou roli ap., vést hotel, účetnictví ap., mít na starosti hotel, pokladnu ap.tenir compagnie à qqndělat společnost komutenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím
 9. pour qqn/qqch mít, považovat za koho/co za blázna, za samozřejmé ap.
 10. qqch dodržet, zachovat co slib ap., dostát čemu slovu ap.
 11. à qqn/qqch stát o koho/co, lpět, zakládat si na kom/čem

Vyskytuje se v

lieu: tenir lieude qqch nahradit co, být čím

tenir: tenir lieude qqn nahrazovat, být na místě koho

tenu: être tenu àqqch být vázán čím, à faire qqch muset, mít povinnost co udělat

tenue: tenue de routejízdní stabilita vozidla

tien: les tienstvoji rodiče, příbuzní, přátelé

cérémonie: tenue de cérémonieslavnostní oblečení, společenský úbor

comptabilité: tenir une comptabilitévést účetnictví

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

conseil: tenir conseilmít poradu, radit se

crachoir: tenir le crachoirnepustit nikoho ke slovu

entre: tenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech

impeccable: tenue impeccabledokonalé chování

journal: tenir un journalpsát si deník

rigueur: tenue de rigueurpředepsaný oblek

soirée: tenue de soiréevečerní úbor

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

écart: tenir qqn à l'écartdržet koho stranou

avoir: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

barre: tenir la barre, être à la barremít vedení v rukou, být u vesla/kormidla

bourse: tenir les cordons de la boursevést pokladnu, spravovat finance

bride: tenir qqn/qqch en bridedržet koho/co na uzdě

coi: se tenir coibýt zticha

compagnie: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

corde: tenir la cordebýt ve výhodě, držet se napřed

coulisse: se tenir dans la coulissezůst(áv)at v zákulisí

croupetons (à): se tenir à croupetonssedět na bobku

distance: tenir la distancezvládnout to až do konce

dragée: tenir la dragée haute à qqndělat komu drahoty, nechat se prosit od koho

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

pavé: tenir le haut du pavéněco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnosti

poêle: tenir la queue de la poêledržet otěže něčeho, řídit něco

prodige: Cela tient du prodige.To je hotový zázrak.

promettre: promettre et tenir sont deuxsliby chyby

quatre: se tenir à quatresotva se držet

rampe: hovor. tenir bon la rampedobře se držet, mít tuhý kořínek

superficie: s'en tenir à la superficie des choseszůstat jen na povrchu věci

vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.

deník: tenir un journalpsát si deník

dodržet: tenir sa paroledodržet slovo

držet: mener qqn à la cravache, tenir qqn en bridedržet koho na uzdě

hledět: sans tenir compte, abstraction faite de qqchnehledě, nehledíc k čemu

chování: tenue du marchéekon. chování trhu

informovat: tenir qqn au courantinformovat koho průběžně

kus: v celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débriderv jednom kuse

mlít: tenir le crachoirmlít pusou

napětí: tenir qqn en haleinedržet koho v napětí

nitka: ne tenir qu'à un filviset na nitce

ohled: sans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqchbez ohledu na co

polní: tenue de campagnepolní výstroj

ruka: tenir qqch à la maindržet co v ruce

slavnostní: tenue /habit de cérémonieslavnostní oblečení

slovo: tenir (sa) parole(do)držet slovo

společnost: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

sváteční: tenue de cérémonie, habits du dimanchesváteční oblečení

šaty: tenue de soirée, robe de soiréevečerní šaty

tělo: tenir qqn à distancedržet (si) koho od těla

účetnictví: tenir une comptabilitévést účetnictví

úvaha: prendre en considération qqch, tenir compte de qqchbrát co v úvahu

vážnost: tenir qqn en estimechovat ve vážnosti vážit si koho

zášť: tenir rigueur à qqn de qqchchovat zášť ke komu za co

zkrátka: tenir qqn de court, serrer la vis à qqnpřen. držet koho zkrátka

teplo: tenir qqn/qqch au chaudchovat koho/co v teple

vodítko: tenir un chien en laissedržet psa na vodítku

vzpřímeně: se tenir/être assis droitstát/sedět vzpřímeně

drahota: tenir la dragée haute à qqndělat komu drahoty

evidence: tenir compte de qqn/qqchmít/vést koho/co v evidenci

holub: Il vaut mieux tenir que courir.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

hrát: tenir le premier violonhrát první housle

jazyk: tenir sa languedržet jazyk za zuby

kolik: Il sait à quoi s'en tenir.Ví, kolik uhodilo.

mlátit: tenir le crachoirhovor. mlátit hubou

muž: Il faut tenir (sa) parole.Slovo dělá muže.

odstavit: tenir qqn à l'écart, reléguer qqn au second planodstavit koho na vedlejší kolej

pozadí: se tenir dans la coulissebýt/držet se v pozadí

pozor: se tenir à carreauhovor. mít se na pozoru

pusa: (re)tenir sa langue devant qqndát si pozor na pusu před kým

debout: tenir debout(vy)držet

slib: Promettre et tenir font deux.Sliby (jsou) chyby.

stranou: se tenir à l'écartdržet se stranou

šach: tenir qqn en échecdržet koho v šachu

udržovat: tenir qqn en haleineudržovat koho v napětí

veslo: tenir la barre, être à la barrestát/být u vesla

volant: tenir le volantsedět za volantem

vrabec: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras., Il vaut mieux tenir que courir.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

vzít: tenir le bon bout de qqchvzít co za pravý/správný konec

zapsat: Tiens-toi le pour dit !, Note-le sur tes tablettes !hovor., expr. Zapiš si to za uši!