Hlavní obsah

soutenir [sut(ə)niʀ]

Vyskytuje se v

soutenu: langue soutenuespisovný jazyk

hájit: soutenir une opinion avec ardeurzaníceně hájit nějaký názor

podpořit: s'épauler, se soutenirpodpořit se (navzájem)

záležet: prendre soin de qqch, apporter une attention soutenue à qqchdát si záležet na čem

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.