Hlavní obsah

záležet

Nedokonavé sloveso

  1. (záviset) na kom/čem dépendre de qqn/qqch
  2. (mít důležitost)Na tom nezáleží.Tant pis., Peu importe., (Il) n'importe.záležíil importeZáleží na tom.Cela compte.
  3. dát si záležet (snažit se) s'appliquer, prendre soindát si záležet na čemprendre soin de qqch, apporter une attention soutenue à qqch

Vyskytuje se v

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

málo: Na tom (pra)málo záleží.Cela importe peu.

importer: Cela importe peu.Na tom (pra)málo záleží.

importer: Il importe que...Záleží na tom, aby..., Je důležité, aby... s konjunktivem

indifférent: prix indifférentna ceně nezáleží v inzerátu

peu: Peu importe.Na tom nezáleží.

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

dépendre: Ça dépend.Přijde na to., Záleží na tom.

ne: N'importe.Na tom nezáleží.

peu: Peu me chaut.Na tom mi nezáleží.