Hlavní obsah

hájit

Vyskytuje se v

titul: (ob)hájit tituldéfendre son titre

háj: poslat koho do hájeenvoyer promener qqn

poslat: poslat koho do hájeenvoyer qqn promener/dinguer, rembarrer qqn

défense: prendre la défense de qqnhájit, zastat se, vystoupit na obranu koho

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

épouser: épouser les intérêts de qqnhájit čí zájmy jako svoje vlastní

promener: envoyer promener qqnposlat koho do háje

titre: défendre son titre(ob)hájit titul

défendre: défendre un accuséhájit obžalovaného

sœur: Et ta sœur ?Ještě něco (bys rád)?, (S tím) Jdi do háje!