Hlavní obsah

promener [pʀɔm(ə)ne]

Sloveso zvratné

Vyskytuje se v

aller: Pojďme se projít.Allons nous promener.

přejíždět: přejíždět pohledem po čempromener son regard sur qqch

seknout: seknout se všímenvoyer tout promener

venčit: venčit psa ráno a večerpromener son chien le matin et le soir

vycházka: jít na vycházkualler faire une promenade, aller se promener

háj: poslat koho do hájeenvoyer promener qqn

poslat: poslat koho do hájeenvoyer qqn promener/dinguer, rembarrer qqn

promener: poslat koho do hájeenvoyer promener qqn