Hlavní obsah

hledět

Vyskytuje se v

nehledě: nehledě nana co co sans tenir compte de qqch, sans égard à/pour qqch, indépendamment de qqch

prázdno: hledět do prázdnaregarder dans le vide

compte: počítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemutenir compte de qqch

hledět: hledět (si)dbát, starat se čeho s'occuper de qqch, veiller à (faire) qqch