Hlavní obsah

tenir [t(ə)niʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. držet v ruce, dveře, postavení ap., mít v ruce kytici ap.se tenir le ventredržet se za břicho (bolestí)tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho
 2. zadržet zloděje, dech ap.
 3. Tiens !Tu máš!, Podívej (se)!, Na!
 4. qqch de qqn slyšet, dovědět se, mít co od koho zprávu ap.
 5. zab(í)rat, obsáhnout prostor ap.
 6. držet se na určitém místě ap., zaujímat, neopouštět určitý prostor
 7. tenir lieu de qqn nahrazovat, být na místě koho
 8. vykonávat úřad, svou roli ap., vést hotel, účetnictví ap., mít na starosti hotel, pokladnu ap.tenir compagnie à qqndělat společnost komutenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím
 9. pour qqn/qqch mít, považovat za koho/co za blázna, za samozřejmé ap.
 10. qqch dodržet, zachovat co slib ap., dostát čemu slovu ap.
 11. à qqn/qqch stát o koho/co, lpět, zakládat si na kom/čem

Vyskytuje se v

debout: tenir debout(vy)držet

lieu: tenir lieude qqch nahradit co, být čím

tenu: être tenu àqqch být vázán čím, à faire qqch muset, mít povinnost co udělat

tenu: être tenu deqqch (z)odpovídat, ručit za co

tenue: tenue de routejízdní stabilita vozidla

tien: les tienstvoji rodiče, příbuzní, přátelé

tien: des tiennes(pěkné) kousky

cérémonie: tenue de cérémonieslavnostní oblečení, společenský úbor

comptabilité: tenir une comptabilitévést účetnictví

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

conseil: tenir conseilmít poradu, radit se

crachoir: tenir le crachoirnepustit nikoho ke slovu

entre: tenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech

impeccable: tenue impeccabledokonalé chování

journal: tenir un journalpsát si deník

rigueur: tenue de rigueurpředepsaný oblek

soirée: tenue de soiréevečerní úbor

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

debout: se tenir deboutstát, držet se zpříma, držet se na nohou

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

écart: tenir qqn à l'écartdržet koho stranou

avoir: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

barre: tenir la barre, être à la barremít vedení v rukou, být u vesla/kormidla

bourse: tenir les cordons de la boursevést pokladnu, spravovat finance

bride: tenir qqn/qqch en bridedržet koho/co na uzdě

bride: tenir la bride haute à qqndržet koho zkrátka

coi: se tenir coibýt zticha

compagnie: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

corde: tenir la cordebýt ve výhodě, držet se napřed

coulisse: se tenir dans la coulissezůst(áv)at v zákulisí

croupetons (à): se tenir à croupetonssedět na bobku

distance: tenir la distancezvládnout to až do konce

dragée: tenir la dragée haute à qqndělat komu drahoty, nechat se prosit od koho

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

fil: ne tenir qu'à un filviset jen na vlásku

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

pavé: tenir le haut du pavéněco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnosti

poêle: tenir la queue de la poêledržet otěže něčeho, řídit něco

prodige: Cela tient du prodige.To je hotový zázrak.

promettre: promettre et tenir sont deuxsliby chyby

quatre: se tenir à quatresotva se držet

rampe: hovor. tenir bon la rampedobře se držet, mít tuhý kořínek

superficie: s'en tenir à la superficie des choseszůstat jen na povrchu věci

tien: hovor. À la tienne !Na (tvoje) zdraví!

vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.