Hlavní obsah

tenue [t(ə)ny]

Vyskytuje se v

debout: tenir debout(vy)držet

lieu: tenir lieude qqch nahradit co, být čím

tenir: tenir lieude qqn nahrazovat, být na místě koho

tenir: se tenirà qqch chytat se, přidržet se čeho zábradlí ap.

tenir: se tenirdržet se zpříma, za ruce ap., zůstat, být bez hnutí ap.

tenir: se tenirzůstat, být bez hnutí ap., vést si dobře ap.

tenu: être tenu àqqch být vázán čím, à faire qqch muset, mít povinnost co udělat

tenu: être tenu deqqch (z)odpovídat, ručit za co

tien: les tienstvoji rodiče, příbuzní, přátelé

tien: des tiennes(pěkné) kousky

cérémonie: tenue de cérémonieslavnostní oblečení, společenský úbor

comptabilité: tenir une comptabilitévést účetnictví

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

conseil: tenir conseilmít poradu, radit se

crachoir: tenir le crachoirnepustit nikoho ke slovu

entre: tenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech

impeccable: tenue impeccabledokonalé chování

journal: tenir un journalpsát si deník

rigueur: tenue de rigueurpředepsaný oblek

soirée: tenue de soiréevečerní úbor

tenir: se tenir le ventredržet se za břicho (bolestí)

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

tenir: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

tenir: tenir bonnepovolit, odolat, držet se

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

debout: se tenir deboutstát, držet se zpříma, držet se na nohou

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

écart: tenir qqn à l'écartdržet koho stranou

tenir: Tiens !Tu máš!, Podívej (se)!, Na!

avoir: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

barre: tenir la barre, être à la barremít vedení v rukou, být u vesla/kormidla

bourse: tenir les cordons de la boursevést pokladnu, spravovat finance

bride: tenir qqn/qqch en bridedržet koho/co na uzdě

bride: tenir la bride haute à qqndržet koho zkrátka

coi: se tenir coibýt zticha

compagnie: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

corde: tenir la cordebýt ve výhodě, držet se napřed

coulisse: se tenir dans la coulissezůst(áv)at v zákulisí

croupetons (à): se tenir à croupetonssedět na bobku

distance: tenir la distancezvládnout to až do konce

dragée: tenir la dragée haute à qqndělat komu drahoty, nechat se prosit od koho

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

fil: ne tenir qu'à un filviset jen na vlásku

langue: ne pas savoir tenir sa langueneumět držet jazyk za zuby

pavé: tenir le haut du pavéněco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnosti

poêle: tenir la queue de la poêledržet otěže něčeho, řídit něco

prodige: Cela tient du prodige.To je hotový zázrak.

promettre: promettre et tenir sont deuxsliby chyby

quatre: se tenir à quatresotva se držet

rampe: hovor. tenir bon la rampedobře se držet, mít tuhý kořínek

superficie: s'en tenir à la superficie des choseszůstat jen na povrchu věci

tenir: tenir sa languedržet jazyk za zuby

tenir: tenir qqn en échecdržet koho v šachu

tien: hovor. À la tienne !Na (tvoje) zdraví!

vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.

deník: psát si deníktenir un journal

dodržet: dodržet slovotenir sa parole

držet: držet koho na uzděmener qqn à la cravache, tenir qqn en bride

držet: držet koho v hrstitenir qqn en échec

držet: držet věc v tajnostitenir une chose secrète

hledět: nehledě, nehledíc k čemusans tenir compte, abstraction faite de qqch

chování: ekon. chování trhutenue du marché

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

mlít: mlít pusoutenir le crachoir

napětí: držet koho v napětítenir qqn en haleine

nitka: viset na nitcene tenir qu'à un fil

ohled: bez ohledu na cosans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqch

polní: polní výstrojtenue de campagne

ruka: držet co v rucetenir qqch à la main

slavnostní: slavnostní oblečenítenue /habit de cérémonie

slovo: (do)držet slovotenir (sa) parole

společnost: dělat společnost komutenir compagnie à qqn

sváteční: sváteční oblečenítenue de cérémonie, habits du dimanche

šaty: večerní šatytenue de soirée, robe de soirée

šaty: společenské šatytenue habillée

tělo: držet (si) koho od tělatenir qqn à distance