Hlavní obsah

vie [vi]

Podstatné jméno ženské

  1. život stav živých bytostíêtre en viebýt živý, žítêtre sans viebýt mrtvýdonner sa vie pour qqndát za koho životdonner la vie à un enfantdát dítěti život, porodit dítě
  2. přen.život(ní síla), živost obrazu ap.
  3. život doba od narození do smrti, (lidský) věk(jamais) de la vienikdy v životě, jaktěživ, co budu živ
  4. náb.(pozemský) život
  5. život, životopis
  6. způsob života, život individua
  7. živobytí, životniveau de vieživotní úroveň

Vyskytuje se v

cadre: cadre (de vie)životní prostředí

genre: genre de viezpůsob života

niveau: niveau de vieživotní úroveň

train: train de viezpůsob života

arbre: arbre de viestrom života z Bible

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

chien: chienne de viepsí život

cocagne: vie de cocagnerajský život

emprisonnement: emprisonnement à viedoživotní vězení

épreuve: vie pleine d'épreuvesstrastiplný život

fainéantise: vie de fainéantisezahálčivý život

immixtion: immixtion dans la vie privée de qqnzasahování do soukromého života koho

indice: indice du coût de la vieindex životních nákladů

jamais: Jamais de la vie !Nikdy (v životě)!

régime: régime de vieživotospráva

social: vie socialespolečenský život, život ve společnosti

terrestre: vie terrestreživot vezdejší

tourmenté: vie tourmentéebouřlivý život

traîner: hovor. traîner une misérable vieprotloukat se, živořit

vie: être en viebýt živý, žít

vivre: vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

attenter: attenter à la vie de qqnusilovat komu o život

bouleverser: bouleverser la vie de qqnrozvrátit komu život

château: mener une vie de châteaužít si jako na zámku

enterrer: enterrer sa vie de garçonrozloučit se se svobodou před svatbou

espérance: espérance de vieprůměrná délka života dané společnosti ap.

ramener: ramener qqn à la viepřivést koho zpět k životu

sauver: risquer sa vie pour sauver qqnriskovat svůj život pro záchranu koho

âpre: vie âpretěžký život

beau: C'est la belle vie !To je (ale) život!

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

croupissant: vie croupissanteneaktivní život

doux: mener une vie douceklidně si žít, vést poklidný život

dur: rendre la vie dure à qqnztrpčovat komu život

effacé: mener une vie effacéežít v ústraní

hiver: bás. hiver de la viepodzim života stáří

monacal: mener une vie monacaležít jako mnich

orageux: vie orageusebouřlivý život

raconter: hovor. raconter sa vie à qqn= dlouze a zbytečně vysvětlovat

recommencer: recommencer sa viezačínat v životě znovu od začátku

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.

soir: soir de la viesklonek života

bouřlivě: mener une vie mouvementéebouřlivě žít

čára: ligne de viečára života na dlani

holý: vie sauveholý život

jadrný: style plein de viejadrný styl

jepičí: vie éphémèrejepičí život

kočovný: vie nomade, nomadisme kočovný život

krk: perdre la viepřijít o krk

milost: La vie !Milost!

náklad: prix/coût de la vieživotní náklady

nebo: La bourse ou la vie !Peníze, nebo život!

nikdy: (jamais) de la vienikdy v životě

nový: commencer une nouvelle viezačít nový život

otázka: question de vie ou de mortotázka života a smrti

pohádkový: vie superbepohádkový život

pohlavní: vie sexuellepohlavní život

pochybný: femme de mauvaise viežena pochybné pověsti

pojistka: assurance-vie , assurance sur la vieživotní pojistka

potřeba: nécessités de la vieživotní potřeby

pozemský: vie terrestrepozemský život

produktivní: âge actif, vie activeproduktivní věk

rajský: vie de cocagnerajský život

rozpad: demi-vie poločas rozpadu

rvát se: se débattre contre les difficultés de la viervát se se životem

skoncovat: mettre fin à sa vieskoncovat se životem

smysl: sens de la viesmysl života

soukromý: vie privéesoukromý život

společenství: vie communautaireživot ve společenství

stránka: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

strom: arbre de viestrom života z Bible

styl: style de vieživotní styl

šance: chance de sa viejeho životní šance

těžký: avoir la vie duremít těžký život

úroveň: niveau de vieživotní úroveň

věčnost: trépasser, passer de vie à trépas, faire le grand voyageodebrat se na věčnost

vězení: emprisonnement à viedoživotní vězení

zásah: intrusion dans la vie privéezásah do soukromí

živobytí: gagner sa vievydělávat si na živobytí

život: question de vie ou de mortotázka života a smrti

životní: nécessités de la vieživotní potřeby

živý: être en viebýt živý

lehký: avoir la vie facilemít lehký život

naživu: maintenir un blessé en vieudržet raněného naživu

pálenka: calva(dos) , eau-de-vie de pommespálenka z jablek kalvádos

sebevražda: se suicider, mettre fin à sa viespáchat sebevraždu

vydělávat: gagner sa vievydělávat si na živobytí

cikánský: vie de tsiganescikánský život

dát: donner la vie à un enfantdát život dítěti

klášterní: vie monastiqueklášterní život

křižovatka: se trouver à un carrefour de sa vieocitnout se na životní křižovatce

měkce: mener une vie de rêvespřen. mít měkce ustláno

mnich: mener une vie de moinežít jako mnich

paša: mener une vie de pachamít se jako paša

pec: passer sa vie dans ses pantouflesexpr. sedět za pecí

pes: C'est une chienne de vie.přen. Život je pes.

plahočit se: traîner sa vieplahočit se životem

podzim: automne de la viekniž. podzim života

posvícení: rouler carrosse toute sa viemít celý život posvícení