Hlavní obsah

attenter [atɑ̃te]

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

répondre: répondre à une attentesplnit očekávání

očekávání: contre toute attenteproti všemu očekávání

překonat: dépasser toute attentepřekonat veškerá očekávání

sáhnout: attenter à la vie de qqnsáhnout komu na život

usilovat: attenter à la vie de qqnusilovat komu o život

attenter: attenter à la vie de qqnusilovat komu o život