Hlavní obsah

životní

Přídavné jméno

  1. (týkající se života) de vie, vital/-ale ochrana životního prostředíprotection f de l'environnementživotní minimumminimum m vitalživotní potřebynécessités f pl de la vieživotní úroveňniveau m de vie, standing m
  2. (zásadní, důležitý) de vie, vital/-ale
  3. (skutečný)v životní velikostigrandeur f nature

Vyskytuje se v

cyklus: životní cykluscycle vital

minimum: životní minimumminimum vital

náklad: životní nákladyprix/coût de la vie

ochránce: ochránce životního prostředíécologiste , hovor. écolo

pestrý: pestré životní osudyodyssée

pojistka: životní pojistkaassurance-vie , assurance sur la vie

portrét: portrét v životní velikostiportrait en pied

potřeba: životní potřebynécessités de la vie

prostor: životní prostorespace vital

prostředí: ochrana životního prostředíprotection de l'environnement

příběh: vylíčit/napsat svůj životní příběhécrire sa propre histoire

styl: životní stylstyle de vie

šance: jeho životní šancechance de sa vie

úroveň: životní úroveňniveau de vie

velikost: v životní velikostigrandeur nature

životně: životně důležitývital/-ale

křižovatka: ocitnout se na životní křižovatcese trouver à un carrefour de sa vie

síla: životní sílasouffle vital

histoire: écrire sa propre histoirevylíčit svůj životní příběh

indice: indice du coût de la vieindex životních nákladů

nature: grandeur naturev životní velikosti

revenu: revenu minimum d'insertion R. M. I., BeF revenu d'intégration= sociální dávka do výše životního minima, životní minimum

vie: niveau de vieživotní úroveň

vital: minimum vitalživotní/existenční minimum

souffle: souffle vitalživotní síla