Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzikální působení) force f(fyzická) puissance f(tlak ap.) poussée fhnací sílaforce f de propulsion/motricetažná sílaforce f de tractionpřírodní sílyforces f pl de la nature
  2. (fyzická, duševní ap.) vigueur f, force f, effort m, tonus m(slov, médií ap.) puissance fsíla osobnosticharisme mmít síluavoir la force/du nerfbýt u konce se silamiêtre sur les dentsvší siloude toutes ses forces
  3. (nositel síly) force f, puissance fadministrativní sílypersonnel m administratif
  4. (kolektivní moc) force fletecké sílyforces f pl aériennespořádkové sílyforces f pl d'ordreužití sílyusage m de la force
  5. (hlasu ap.) intensité f(větru, citu ap.) violence fsíla zemětřesenímagnitude f
  6. (tloušťka) épaisseur f(zdi ap.) grosseur f(plochého předmětu) carre f

Vyskytuje se v

dostředivý: force centripètefyz. dostředivá síla

dvojice: couple de forcesfyz. dvojice sil

kupní: pouvoir d'achatkupní síla

měřit: comparer les forcesměřit síly

mužný: force virilemužná síla

odpudivý: forces répulsivesfyz. odpudivé síly

přitažlivý: force d'attractionpřitažlivá síla

setrvačný: force d'inertiefyz. setrvačná síla

tažný: force de tractionfyz. tažná síla

tvůrčí: force créatricetvůrčí síla

nový: reconstituer ses forcesnabýt nových sil

achat: ekon. pouvoir d'achatkupní síla

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

impulsion: force d'impulsionhybná síla

mieux: de son mieuxze všech sil

pouvoir: ekon. pouvoir d'achatkupní síla, koupěschopnost

savoir: Tout ce qu'il sait.Co mu síly stačí., Ze všech sil.

tour: à tour de brasvší silou, ze všech sil

traction: force de tractiontažná síla

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

redonner: redonner des forcesobnovit síly

chandelle: brûler la chandelle par les deux boutsplýtvat penězi/silami

cœur: de tout son cœurze všech sil

désespoir: l'énergie du désespoirzoufalé vzepětí sil když je vše ztraceno

essayer: essayer sa forcevyzkoušet svou sílu

fer: bras de ferpřetlačování rukou, páka, přen. měření sil

mécanique: remonter la mécaniquesebrat všechny síly

raccourcir: à bras raccourcisze všech sil, vší silou, vší mocí

ramasser: ramasser ses forcessbírat své síly

reconstituer: reconstituer ses forcesnabý(va)t nových sil

réparer: réparer ses forcesnačerpat nových sil, znovu nabrat síly

souffle: souffle vitalživotní síla

union: L'union fait la force.V jednotě je síla.

síla: force de propulsion/motricehnací síla