Hlavní obsah

carre [kaʀ]

Vyskytuje se v

carrer: se carreruvelebit se, rozvalit se v křesle ap.

carré: nombre carrédruhá mocnina, dvojmocnina

carré: racine carréedruhá odmocnina

carré: bonnet carréčtyřhranný doktorský biret

carré: trait carrékolmice

carré: carré de l'Est= druh sýra

carré: carré d'asčtyři esa

chocolat: plaque/carré de chocolattabulka/čtvereček čokolády

extraire: extraire la racine carrée d'un nombreoddvojmocňovat číslo

kilomètre: kilomètre carrékilometr čtvereční

mètre: mètre carré/cube/linéairemetr čtvereční/krychlový/běžný

pois: pois carrétavola ozdobný keř

pré: pré carrépole působnosti

racine: racine carréedruhá odmocnina

centimètre: centimètre carréčtvereční centimetr

carré: pré carrépole působnosti