Hlavní obsah

extraire [εkstʀεʀ]

Vyskytuje se v

casier: extrait du casier judiciairevýpis z trestního rejstříku

racine: extraire une racineodmocnit

odmocnit: odmocnit na druhouextraire une racine carrée

rodný: rodný listacte /extrait de naissance

trestní: výpis z trestního rejstříkuextrait du casier judiciaire

výpis: výpis z trestního rejstříkuextrait du casier judiciaire

výpis: výpis z obchodního rejstříkuextrait du registre de commerce

natáhnout: expr., zhrub. natáhnout brkacasser sa pipe, dévisser son billard, avaler son extrait de naissance