Hlavní obsah

habitude [abityd]

Vyskytuje se v

habitude: ze zvykupar habitude

reprendre: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

obvykle: jako obvyklecomme d'habitude

obyčejně: jako obyčejněcomme d'habitude

vrátit se: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

zvyk: mít ve zvyku dělat coavoir coutume/pour habitude de faire qqch

zvyklý: být zvyklý na coavoir l'habitude de faire qqch

krev: Přešlo mu to do krve.Cela est devenu une habitude chez lui.

comme: jako vždycomme d'habitude