Hlavní obsah

ramener [ʀam(ə)ne]

Vyskytuje se v

raison: ramener qqn à la raisonpřivést koho k rozumu

dovézt: ramener qqndovézt koho zpět

přivést: ramener qqn à la raisonpřivést koho k rozumu

rozum: ramener/mettre qqn à la raisonpřivést koho k rozumu

uvést: ramener qqch à ses justes proportionsuvést co na pravou míru

ramener: ramener qqn à la viepřivést koho zpět k životu