Hlavní obsah

but [by(t)]

Vyskytuje se v

bois: bois de litpelest/rám postele

but: de but en blancnáhle, znenadání, zpříma

cheval: cheval de boisdřevěný kůň/koníček

coureur: coureur de(s) boistraper, zálesák

gardien: gardien/gardienne (de but)brankář/brankářka

achever: achever de boiredopít

beau: la Belle au bois dormantŠípková Růženka

bloc: bloc de boisšpalek

bus: prendre le busjet autobusem

chanson: chanson à boirepijácká písnička

cuillère: cuillère en boisvařečka

de: couper du boissekat dřevo

esprit: esprit-de-boisdřevný líh, metanol

gorgée: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

goulot: boire au goulotpít (přímo) z lahve

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

marquer: marquer un butskórovat, dát branku

précieux: bois précieuxvzácné dřevo

punaise: punaise des boisploštice

santé: boire à la santé de qqnpřipít si na čí zdraví

aérer: aérer un boisprosvětlit les

attendre: attendre un busčekat na autobus

boire: le boire et le mangerjídlo a pití

cèdre: bois de cèdrecedrové dřevo

charbon: charbon de boisdřevěné uhlí

chauffage: bois de chauffagepalivové dřevo

continuer: Il continue à boire.Stále pije.

donner: donner à boire à qqndát komu (na)pít

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

que: Il ne fait que boire et manger.Jen jí a pije.

tire-larigot (à): boire à tire-larigotpít jak duha

bouillon: boire un bouillonpolykat andělíčky při koupání, hovor. prodělat prachy

calice: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

cloche: déménager à la cloche de boiszmizet bez zaplacení nájemného, tajně se odstěhovat

croix: hovor. croix de bois, croix de ferna mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí dětská přísaha

droit: aller droit au butjít přímo na věc

éponge: avoir une éponge dans le gosier, boire comme une épongepít jako duha

faim: La faim fait sortir le loup du bois.Z lesů vlky žene hlad.

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

fer: Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísaha

honte: avoir toute honte buenemít ani trochu studu

lie: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

mer: Ce n'est pas la mer à boire.To se dá zvládnout, na tom nic není.

sortir: La faim fait sortir le loup du bois.hlad vyhání vlky z lesů.

trou: boire comme un trouchlastat jako nedovřený

branka: marquer un butdát branku

Dán: boire comme un Polonaispít jak Dán

doušek: boire à petites gorgéespít po malých doušcích

dřevitý: laine de boistext. dřevitá vlna

dřevo: bois blancměkké dřevo

jízda: une heure de trajet en bushodina jízdy autobusem

kuráž: boire pour retrouver son couragepít na kuráž

lesík: Bois de BoulogneBouloňský lesík

píseň: chanson religieuse/de foire/populaire/d'amour/à boire/funèbreduchovní/jarmareční/lidová/milostná/pijácká/pohřební píseň

pití: préparer le manger et le boirepřipravit jídlo a pití

pivo: On va boire une bière ?Zajdeme na pivo?

sladký: bois de réglissesladké dřevo lékořice

stanice: station de busautobusová stanice

suchý: bois mortsuché dříví

šípkový: Belle au bois dormantŠípková Růženka

účel: dans le but de qqch, dans l'intention de faire qqchza účelem čeho

vápno: zone de butsport. malé vápno

výchovný: but éducateurvýchovný cíl

zdraví: boire à la santé de qqnpřipít si na čí zdraví

ani: Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.Chceš napít? – Ani ne.

autobus: prendre le bus pour aller au travailjezdit do práce autobusem

autobusový: attendre à l'arrêt de busčekat na autobusové zastávce

deci: aller boire un verre de vinjít na dvě deci vína

gól: marquer un butdát gól

jet: C'est bien le bus pour Rennes ?Jede tento autobus do Rennes?

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

lačný: Ne buvez pas à jeun.Nepijte na lačný žaludek.

napít se: boire à la santé de qqnnapít se na čí zdraví

nasadit: peupler un bois de faisansnasadit bažanty do lesa

odjet: Le bus vient de partir.Autobus právě odjel.

připít: boire à la santé de qqnpřipít si na čí zdraví

rozstřel: séance de tirs au butpenaltový rozstřel

štípat: fendre du boisštípat dříví

ujet: J'ai raté mon bus.Ujel mi autobus.

zakřiknout: Touche du bois !Nezakřikni to!

bát se: Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.

cíl: aller droit au butjít přímo k cíli

dno: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

dopít: Il a bu le calice jusqu'à la lie.Dopil kalich hořkosti až do dna.

duha: avoir une bonne descente (de gosier), boire comme une épongepít jako duha

hořkost: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

kalich: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

když: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Když už, tak už. úplně

nadrobit: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Co sis nadrobil, to si taky sněz.

ostuda: avoir toute honte buemít z ostudy kabát

polykat: boire un bouillonpolykat andělíčky při koupání

přímo: aller droit au butjít přímo na věc

servítek: de but en blanc, mluvit carrémentbez servítků

vypít: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

zapomenout: en oublier le boire et le mangerzapomenout na co jako na smrt

zvládnout: Ce n'est pas la mer à boire.To se dá zvládnout.

žízeň: Il boirait la mer et les poissons.Má žízeň jako trám.