Hlavní obsah

ani

Spojka

  • niNemá ani sestru ani bratra.Il n'a ni sœur ni frère.ani... anini... ni

Částice

  1. (zápor) niani jedenpas un, (z obou) ni l'un ni l'autre
  2. (neurčitost)Chceš napít? – Ani ne.Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.

Vyskytuje se v

nedutat: ani nedutatne pas piper

nemukat: ani nemukatne pas souffler mot, ne pas piper

zblo: ani zblačeho pas la moindre parcelle de qqch

hnout: Ani hnout!Que personne ne bouge !

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jediný: ani jedinýpas un seul/une seule

jednou: ani jednoupas une seule fois

odlepit se: hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.Il ne nous a pas décollés une minute.

onak: ani tak ani onakentre les deux

pomyšlení: Ani pomyšlení!(Vous) n'y pensez pas !

trochu: ani trochupas du tout

vindra: nemít ani vindrune pas avoir le sou, CaF ne pas avoir une cenne

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

muk: Nikomu ani muk!Motus et bouche cousue !

náhoda: Ani náhodou!Pas question !

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

hnout se: nehnout se ani na krok od kohone pas quitter qqn d'une semelle

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

chlup: Nepustím ani chlup.Je ne lâcherai pas un sou.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

kotník: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn

kuře: neublížit ani kuřetine pas faire de mal à une mouche

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

mák: ani za mákpas une miette

makový: ani takový, ani makovými-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zest

myš: Ani myš by tam neproklouzla.Pas un chat ne passerait.

nalevo: neohlížet se nalevo ani napravose moquer du tiers et du quart

památka: není po kom/čem ani památkypas la moindre trace de qqn/qqch

pára: nemít o čem (ani) párun'en savoir que dalle

pata: nemít hlavu ani patuêtre sans queue ni tête, n'avoir ni rime ni raison

píď: neustoupit ani o píďne pas reculer d'un pouce

proklouznout: Neproklouzne ani myš.Une souris ne passerait pas.

prst: nehnout ani prstemne pas remuer le petit doigt

rak: nebýt ani ryba ani rakn'être ni chair ni poisson

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

slyšet: Nechci už o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.

vejít se: Ani co by se za nehet vešlo.Pas pour un sou.

vlásek: nezkřivit ani vlásek na hlavě komune pas toucher à un cheveu de qqn

vydělat: Nevydělá si ani na slanou vodu.C'est un bon à rien.

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn

zadarmo, zdarma: přísl. Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

zkřivit: nezkřivit komu ani vlásek na hlavěne pas toucher à un cheveu de qqn

anis: anis étoilébadyán, hvězdový anýz

lever: nehnout ani prstem nic neudělatne pas lever le petit doigt

savoir: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

sou: nemít ani vindrune pas avoir le sou

dépenser: neutratit ani halířne pas dépenser un sou

doute: Není na tom ani stín pochyb.Il n'y a pas l'ombre d'un doute.

douter: nemít ani tušení o čemne pas se douter de qqch

hésiter: Ani na vteřinu nezaváhal.Il n'a pas hésité une seconde.

ouf: Nestačil ani hlesnout.Il n'a pas eu le temps de dire ouf.

plus: já také ne, ani jámoi non plus

radis: Nemám ani vindru.Je n'ai plus un radis.

sourciller: Zaplatil a ani nehnul brvou.Il a payé sans sourciller.

ceinture: nesahat komu ani po kotníkyne pas arriver à la ceinture de qqn

centime: Nemám u sebe ani vindru.Je n'ai pas un centime sur moi.

cheville: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn

coi: ani nemuknoutdemeurer coi

connu: Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.Ni vu ni connu.

corps: Kde není žalobce, není ani soudce.Pas de corps, pas de victime.

craindre: nebát se čerta ani ďáblane craindre ni Dieu ni diable

diable: nebát se ani čertane craindre ni Dieu ni diable

fleur: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

honte: nemít ani trochu studuavoir toute honte bue

lapin: stát za prd, nestát ani za psí štěkne pas valoir un pet de lapin

lard: nemít o tom ani párune pas savoir si c'est du lard ou du cochon

loin: ani zdalekaloin de là

ni: neříkat ani ano ani nene dire ni oui ni non

pas: nehnout se od koho ani na krokne pas quitter qqn d'un pas

peine: Ani kuře zadarmo nehrabe.Toute peine mérite salaire.

peinture: Nemohu ho ani vystát.hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.

peu: kdepak, ani nápad, ale kdehovor. très peu pour moi

piper: (ani) nemuknout, neceknoutne pas piper

prose: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

remuer: nehnout ani prstemne pas remuer le petit doigt

rime: To nemá hlavu ani patuÇa n'a ni rime ni raison

rimer: Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.Cela ne rime à rien.

sentir: nemoci koho ani cítithovor. ne pas pouvoir sentir qqn

souffler: ani nemuknoutne pas souffler mot

tripette: To nestojí ani za zlámanou grešli.Ça ne vaut pas tripette.

vu: Nikomu o tom ani muk.Ni vu ni connu.