Hlavní obsah

peine [pεn]

Fráze

  1. avoir de la peine à faire qqchstěží dělat co
  2. sans peinebez obtížíavec peine, à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka, stěží

Vyskytuje se v

maximum: nejvyšší trestmaximum (de la peine)

peine: à qqn způsobit zármutek komufaire de la peine

amende: pod pokutousous peine d'amende

capital: trest smrtipeine capitale

commutation: změna trestu v mírnějšícommutation de peine

infamant: potupný trestpeine infamante

substitution: náhradní trestpeine de substitution

valoir: stát za tovaloir la peine

causer: trápit kohocauser de la peine à qqn

fignoler: Nemá cenu se s tím piplat.Ce n'est pas la peine de fignoler.

peiner: Obtížně se vyjadřoval.Il peinait pour s'exprimer.

chaque: Dosti má den na svém trápení.À chaque jour suffit sa peine.

errer: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

bolest: způsobit bolest komufaire de la peine à qqn

námaha: marná námahapeine perdue

podmínečný: práv. podmínečný trestpeine avec sursis

smrt: pod trestem smrtisous peine de mort

stěží: stěží dělat coavoir de la peine à faire qqch

svoboda: trest odnětí svobodypeine privative de liberté

tělo: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

trest: trest odnětí svobodypeine privative de liberté

ušetřit: Chci vás ušetřit toho trápení.Je veux vous éviter cette peine.

výkon: být ve výkonu trestuaccomplir une peine de prison

zbytečně: zbytečně se namáhatperdre sa peine, en être pour sa peine

cena: To nemá cenu.Ça ne vaut pas la peine.

lapat: lapat po dechuhaleter, avoir de la peine à reprendre haleine

necelý: Dělá to necelých deset korun.Ça fait à peine dix couronnes.

smysl: Nemá smysl o tom mluvit.Ça ne vaut pas la peine d'en parler.

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

kuře: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

protlouct se: protlouct se k maturitěavoir beaucoup de peine à passer son baccalauréat

přízrak: chodit jako přízrakerrer comme une âme en peine

stát: Nestojí to za to.Cela ne vaut pas la peine.

zadarmo, zdarma: přísl. Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

grand-peine: obtížně, namáhavě, ztěžkaà grand-peine