Hlavní obsah

pod, pode

Předložka

  1. (níže než) sous, au-dessous despadnout pod stůltomber sous la table
  2. (vyj. nižší míru) au-dessous dedeset pod nuloudix degrés au-dessous de zéro
  3. (za jakých okolností) souslit. tvořit pod pseudonymemcréer sous un pseudonymepod podmínkou, že...à/sous condition que...