Hlavní obsah

causer [koze]

Vyskytuje se v

cause: à cause deqqn kvůli komu

désespoir: en désespoir de causev krajní nouzi, když není vyhnutí, jako poslední zoufalý pokus

besoin: pour les besoins de la causepodle potřeby

causer: assez causé(už) dost řečí

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

final: filoz. cause finaleposlední příčina

indéterminé: pour une cause indéterminéez blíže neurčeného důvodu

remise: remise de causeodročení soudního líčení

accidentel: causes accidentellesnásledky úrazu

occulte: cause occulte d'une maladieskrytá příčina nemoci

apparent: sans cause apparentebez zjevné příčiny

connaissance: en connaissance de causeznalecky, odborně, jako(žto) odborník

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

druhotný: cause secondedruhotná příčina

důvod: pour cause de qqchz důvodu čeho nemoci ap.

odročit: ajourner/remettre un jugement/une causeodročit vynesení rozsudku/řízení

okolnost: en toute circonstance, en tout état de causeza všech okolností

pochybnost: mettre en causeuvést v pochybnost

prospěch: aider la causebýt ku prospěchu věci

příčina: cause occulte d'une maladieskrytá příčina nemoci

škoda: causer préjudice à qqnzpůsobit škodu komu

újma: causer préjudice à qqnzpůsobit újmu komu

veřejný: causer un scandale publiczpůsobit veřejné pohoršení

z důvodu: pour cause de reconstructionz důvodu rekonstrukce

dostat: amener qqn à se ranger à son avis, gagner qqn à sa causedostat koho na svou stranu

odpor: pour cause d'incompatibilité d'humeurspro nepřekonatelný odpor

stranit: faire cause commune avec qqnstranit komu