Hlavní obsah

ni [ni]

Vyskytuje se v

autre: ani jeden (ani druhý), ani ten ani onen, ani to ani ono z obouni l'un ni l'autre

nid: orlí hnízdo, skalní hnízdo nepřístupný hrad ap.nid d'aigle

plus: nic víc a nic míň, nic jinéhoni plus ni moins

rime: bez jakékoliv příčinysans rime ni raison

couronne: bez květin a věnce o velmi prostém pohřbuni fleurs ni couronnes

queue: bez hlavy a patysans queue ni tête

construire: Ptáci si staví hnízda.Les oiseaux se construisent des nids.

connaître: vůbec koho neznatne connaître qqn ni d'Ève ni d'Adam

connu: Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.Ni vu ni connu.

craindre: nebát se čerta ani ďáblane craindre ni Dieu ni diable

diable: nebát se ani čertane craindre ni Dieu ni diable

fait: To je k ničemu.Ce n'est ni fait ni à faire.

fleur: = velmi prostý pohřebni fleurs ni couronnes

foi: člověk, který nemá kouska svědomípersonne sans foi ni loi

froid: nechávat koho chladnýmne faire ni chaud ni froid à qqn

murmure: bez diskusísans hésitation ni murmure

ni: neříkat ani ano ani nene dire ni oui ni non

petit: Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.Petit à petit l'oiseau fait son nid.

tambour: bez velkého hluku přivolávání pozornostisans tambour ni trompette

trompette: zmizet po anglicku, vytratit separtir sans tambour ni trompette

vu: Nikomu o tom ani muk.Ni vu ni connu.

abeille: žabičky, vafle na látcenid(s) d'abeilles