Hlavní obsah

connu [kɔny]

Přídavné jméno

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

réputation: connaître qqn/qqch de réputationznát koho/co jen z doslechu

le, la: Je le connais.Znám ho.

polonais: connaître le polonaisumět polsky

chanson: On connaît la chanson !To známe!

connu: Ni vu ni connu.Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.

doigt: connaître qqch sur le bout du doigtznát co jako své boty

faire: hovor. Je le connais comme si je l'avais fait.Znám ho jako své boty.

loup: être connu comme le loup blancbýt známý jak falešný peníz

ni: Ni vu ni connu !Nikomu ani muk!

poche: connaître qqn/qqch comme sa pocheznát koho/co jako své boty

vu: Ni vu ni connu.Nikomu o tom ani muk.

doslech: connaître qqn de réputationznát koho jen z doslechu

vidění: connaître qqn de vueznát koho od vidění

vyznat se: s'y connaîtrevyznat se v tom

známý: C'est bien connu.To je dobře známé.

který: Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.Zazpívala všechny písně, které uměla.

otáčet se: s'y connaîtreumět se otáčet

poznat: Je suis content de vous connaître.Rád jsem vás poznal.

sám, sama, samo, samý: Connais-toi toi-même.Poznej sám sebe.

znát: Je ne connais pas le chemin.Neznám cestu.

znát se: Vous vous connaissez ?Znáte se?

chodit: Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.Umí v tom chodit.

jablko: C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.Jablko nepadá daleko od stromu.

malíček: connaître/savoir qqch sur le bout des doigtsmít co v malíčku

mrskat: connaître qqch sur le bout des doigtsumět co, jako když bičem mrská

nouze: Le malheur fait connaître les vrais amis.V nouzi poznáš přítele.

pěšina: ni vu ni connuticho (jako) po pěšině

connaître: se connaîtreen qqch vyznat se v čem