Hlavní obsah

connu [kɔny]

Přídavné jméno

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

connaître: se connaîtreen qqch vyznat se v čem

réputation: connaître qqn/qqch de réputationznát koho/co jen z doslechu

connaître: connaître qqch à fondznát co do hloubky

connaître: connaître qqch par cœurznát co nazpaměť

connaître: Sa générosité ne connaît pas de bornes.Jeho štědrost nezná mezí.

connaître: Vous ne me connaissez pas encore.Ještě mě neznáte.

le, la: Je le connais.Znám ho.

polonais: connaître le polonaisumět polsky

chanson: On connaît la chanson !To známe!

connaître: hovor. Je ne connais que ça.Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.

connaître: ne connaître qqn ni d'Ève ni d'Adamvůbec koho neznat

doigt: connaître qqch sur le bout du doigtznát co jako své boty

faire: hovor. Je le connais comme si je l'avais fait.Znám ho jako své boty.

loup: être connu comme le loup blancbýt známý jak falešný peníz

ni: Ni vu ni connu !Nikomu ani muk!

poche: connaître qqn/qqch comme sa pocheznát koho/co jako své boty

vu: Ni vu ni connu.Nikomu o tom ani muk.

doslech: znát koho jen z doslechuconnaître qqn de réputation

vidění: znát koho od viděníconnaître qqn de vue

vyznat se: vyznat se v toms'y connaître

známý: To je dobře známé.C'est bien connu.

který: Zazpívala všechny písně, které uměla.Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.

otáčet se: umět se otáčets'y connaître

poznat: Rád jsem vás poznal.Je suis content de vous connaître.

sám, sama, samo, samý: Poznej sám sebe.Connais-toi toi-même.

znát: Neznám cestu.Je ne connais pas le chemin.

znát se: Znáte se?Vous vous connaissez ?

chodit: Umí v tom chodit.Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.

malíček: mít co v malíčkuconnaître/savoir qqch sur le bout des doigts

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

nouze: V nouzi poznáš přítele.Le malheur fait connaître les vrais amis.

pěšina: ticho (jako) po pěšiněni vu ni connu

poznat: V nouzi poznáš přítele.Au besoin connaît-on l'ami.