Hlavní obsah

nasadit

Vyskytuje se v

pouto: nasadit komu poutamettre les menottes à qqn

tempo: nasadit tempomettre la gomme

brouk: nasadit brouka do hlavymettre la puce à l'oreille

koruna: iron. nasadit čemu korunucouronner qqch

nůž: nasadit komu nůž na krkmettre le couteau sous la gorge de qqn

páka: nasadit všechny páky, aby...mettre tout en œuvre pour...

paroh: nasadit komu parohyhovor. faire cocu, cocufier qqn

všechen, všechna, všechno: vydat ze sebe všechno, nasadit všechny pákymettre le paquet

rein: mettre à qqn l'épée dans les reinsnasadit komu nůž na krk

ferrer: ferrer une rouenasadit obruč na kolo

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

bois: faire flèche de tout boisnasadit všechny páky, užít všech prostředků

ciel: remuer ciel et terrenasadit všechny páky, udělat všechno možné

pied: mettre qqn au pied du murpřitlačit koho ke zdi, nasadit komu nůž na krk

puce: mettre la puce à l'oreillenasadit brouka do hlavy

remuer: remuer ciel et terrenasadit všechny páky