Hlavní obsah

santé [sɑ̃te]

Podstatné jméno ženské

  1. zdravíboire à la santé de qqnpřipít si na čí zdravíSanté !Na zdraví! přípitekêtre en bonne santébýt zdráv
  2. maison de santé soukromé sanatoriumsanté publiqueveřejné zdravotnictví

Vyskytuje se v

patente: patente (de santé)zdravotní pas

bulletin: bulletin de santélékařská zpráva

carnet: carnet de santézdravotní průkaz

état: état de santézdravotní stav

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

votre: À votre santé !Na (vaše) zdraví!

mauvais: Le tabac est mauvais pour la santé.Kouření škodí zdraví.

refaire: refaire sa santéuzdravit se

respirer: respirer la santékypět zdravím

surveiller: surveiller sa santéšetřit se, být na sebe opatrný, hlídat si/dbát o své zdraví

fer: avoir une santé de fermít železné zdraví

réparer: réparer sa santézotavit se

chatrný: chatrné zdravísanté délicate

kouření: kouření škodí zdravífumer nuit à la santé

opatrný: být na sebe opatrnýsurveiller sa santé

osvědčení: lékařské osvědčenícertificat de santé

otřesený: otřesené zdravísanté éprouvée

škodit: Kouření škodí zdraví.Fumer nuit à la santé.

ústav: léčebný ústavmaison de santé

zdraví: mít železné zdravíavoir une santé de fer

zdraví: kypět zdravímrespirer la santé

zdraví: Na (vaše) zdraví! přípitekÀ (votre) santé !, hovor. Tchin-tchin !

zdraví: připít si na čí zdravíboire à la santé de qqn

zdraví: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé !

zdravotní: zdravotní stavétat de santé

zdravotní: zdravotní pojištěníassurance-santé , assurance maladie

zdravotnictví: ministerstvo zdravotnictvíMinistère de la Santé publique

zdravý: být zdravýêtre en bonne santé

železný: mít železné zdravíavoir une santé de fer

napít se: napít se na čí zdravíboire à la santé de qqn

pojištění: zdravotní/úrazové pojištěníassurance de santé/contre les accidents

připít: připít si na čí zdravíboire à la santé de qqn

stav: zdravotní stavétat de santé

hodně: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé!

pevný: mít pevné zdravíavoir une santé à toute épreuve