Hlavní obsah

santé [sɑ̃te]

Podstatné jméno ženské

  1. zdravíboire à la santé de qqnpřipít si na čí zdravíSanté !Na zdraví! přípitekêtre en bonne santébýt zdráv
  2. maison de santé soukromé sanatoriumsanté publiqueveřejné zdravotnictví

Vyskytuje se v

santé: maison de santésoukromé sanatorium

bulletin: bulletin de santélékařská zpráva

carnet: carnet de santézdravotní průkaz

état: état de santézdravotní stav

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

votre: À votre santé !Na (vaše) zdraví!

mauvais: Le tabac est mauvais pour la santé.Kouření škodí zdraví.

refaire: refaire sa santéuzdravit se

respirer: respirer la santékypět zdravím

surveiller: surveiller sa santéšetřit se, být na sebe opatrný, hlídat si/dbát o své zdraví

fer: avoir une santé de fermít železné zdraví

réparer: réparer sa santézotavit se

chatrný: santé délicatechatrné zdraví

kouření: fumer nuit à la santékouření škodí zdraví

opatrný: surveiller sa santébýt na sebe opatrný

osvědčení: certificat de santélékařské osvědčení

otřesený: santé éprouvéeotřesené zdraví

škodit: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

ústav: maison de santéléčebný ústav

zdraví: avoir une santé de fermít železné zdraví

zdravotní: état de santézdravotní stav

zdravotnictví: Ministère de la Santé publiqueministerstvo zdravotnictví

zdravý: être en bonne santébýt zdravý

železný: avoir une santé de fermít železné zdraví

napít se: boire à la santé de qqnnapít se na čí zdraví

pojištění: assurance de santé/contre les accidentszdravotní/úrazové pojištění

připít: boire à la santé de qqnpřipít si na čí zdraví

stav: état de santézdravotní stav

hodně: Bonne année, bonne santé!Hodně štěstí a zdraví v novém roce!

pevný: avoir une santé à toute épreuvemít pevné zdraví

patente: patente (de santé)zdravotní pas