Hlavní obsah

hodně

Příslovce

  1. (značné množství) čeho beaucoup de qqchhovor. pas mal de qqchhodně lidíbeaucoup de monde(pokud možno) co nejvíc(e)autant que possiblehodně vážitpeser lourd
  2. (velkou míru vlastnosti) bien, forthodně brzotrès tôthodně častobien souventhodně propečený steak ap.cuit à point

Vyskytuje se v

dost: víc než dostplus qu'assez

méně: více či méněplus ou moins

štěstí: Hodně štěstí!Bonne chance !

zdraví: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé !

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

než: více než stoplus de cent

peníze: Mám málo/hodně peněz.J'ai peu/beaucoup d'argent.

víc: víc než týdenplus d'une semaine

víc: více méněplus ou moins, peu ou prou

víc: hra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plus

víc: víc než osm osobplus de huit personnes

Hromnice: pořek. Na Hromnice o hodinu více.À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.

mít: Máš na víc! schopnostmiTu peux faire mieux !

nadělat: nadělat víc škody než užitkuêtre plus néfaste qu'utile

přát si: Co víc si můžeš přát?Tu n'as plus rien à désirer.

uplynout: Uplynulo už hodně vody.Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

urvat: urvat nejvíc ze zisku ap.se tailler la part du lion

víc: mít o kolečko vícavoir un (petit) grain (de folie)

víc: Víc hlav víc ví.Deux avis valent mieux qu'un.

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

culotte: prendre une culottehodně prohrát

ensemble: plusieurs personnes ensemblevíce osob pohromadě

millionnaire: ville millionnaireměsto s více než milionem obyvatel

possible: autant que possiblepokud možno, co nejvíc(e)

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

rein: avoir les reins solidesbýt statné postavy, fig. hodně unést

apprendre: Il a encore beaucoup à apprendre.Má se ještě hodně co učit.

assez: plus qu'assezvíc než dost

avant: bien avant dans la nuit(hodně) pozdě v noci

davantage: davantage encoreještě víc

famille: famille nombreuserodina s více dětmi

gagner: gagner groshodně vyděl(áv)at

ou: plus ou moinsvíce méně

que: plus/moins que...více/méně než...

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

bien: abondance de biens ne nuit pasdobrého není nikdy dosti, čím více, tím lépe

bonbon: coûter bonbonhodně stát

grain: avoir un (petit) grainmít o kolečko víc

part: se tailler la part du lionurvat nejvíc ze zisku

pont: Il coulera de l'eau sous les ponts.Uběhne ještě hodně vody.

surenchérir: surenchérir sur qqnslíbit víc než kdo