Hlavní obsah

velmi

Vyskytuje se v

blízký: být si velmi blízký s kýmêtre intime avec qqn

pokročilý: nemoc ve velmi pokročilém stadiumaladie à un stade très avancé

různorodý: velmi různorodá společnostsociété très mêlée

výnosný: být velmi výnosnýêtre d'un grand/bon/meilleur rapport

zaměstnaný: být velmi zaměstnaný čímêtre affairé à faire qqch

ženský: Je velmi ženská.Elle est très femme.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

naspěch: mít velmi naspěchêtre très pressé

nerad: Velmi nerad obtěžuji.Je regrette de vous déranger.

vidět: Velmi rád vás opět vidím.Je suis très heureux de vous revoir.

přitahovat: Ona ho velmi přitahuje.Il est très attiré par elle.

coulant: camembert coulant= velmi zralý camembert

danger: de tous les dangersvelmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečí

femme: Elle est très femme.Je velmi ženská.

imbu: être imbu de soi-mêmebýt velmi domýšlivý, myslet si o sobě bůhvíco

intime: être intime avec qqnbýt si velmi blízký s kým

mêlé: société très mêléevelmi různorodá společnost

regret: Tous mes regrets.Velmi lituji.

utilité: être d'une grande utilité à qqnbýt komu velmi užitečný

mention: mention passable/assez bien/bien/très biendostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známka

obligé: Je vous suis bien obligé.Jsem vám velmi zavázán.

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

ample: C'est un sujet très ample.To je velmi obšírné téma.

chandelle: devoir une fière chandelle à qqnbýt velmi zavázán komu

couteau: visage en lame de couteauvelmi protáhlý obličej

dix: neuf fois sur dixtéměř pořád, velmi často

fleur: ni fleurs ni couronnes= velmi prostý pohřeb

microscope: examiner qqch au microscopezkoumat pod drobnohledem, velmi pozorně zkoumat co

neuf: neuf fois sur dixtéměř stále, velmi často

quatrième: en quatrième vitessevelmi rychle

trois: les trois quarts du tempsvětšinou, z větší části, velmi často