Hlavní obsah

velmi

Vyskytuje se v

blízký: být si velmi blízký s kýmêtre intime avec qqn

pokročilý: nemoc ve velmi pokročilém stadiumaladie à un stade très avancé

různorodý: velmi různorodá společnostsociété très mêlée

výnosný: být velmi výnosnýêtre d'un grand/bon/meilleur rapport

zaměstnaný: být velmi zaměstnaný čímêtre affairé à faire qqch

ženský: Je velmi ženská.Elle est très femme.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

naspěch: mít velmi naspěchêtre très pressé

nerad: Velmi nerad obtěžuji.Je regrette de vous déranger.

vidět: Velmi rád vás opět vidím.Je suis très heureux de vous revoir.

přitahovat: Ona ho velmi přitahuje.Il est très attiré par elle.

coulant: = velmi zralý camembertcamembert coulant

danger: velmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečíde tous les dangers

femme: Je velmi ženská.Elle est très femme.

imbu: být velmi domýšlivý, myslet si o sobě bůhvícoêtre imbu de soi-même

intime: být si velmi blízký s kýmêtre intime avec qqn

mêlé: velmi různorodá společnostsociété très mêlée

regret: Velmi lituji.Tous mes regrets.

utilité: být komu velmi užitečnýêtre d'une grande utilité à qqn

mention: dostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známkamention passable/assez bien/bien/très bien

obligé: Jsem vám velmi zavázán.Je vous suis bien obligé.

ravi: Velmi mě těší, že vás poznávám.(Je suis) Ravi de faire votre connaissance.

ample: To je velmi obšírné téma.C'est un sujet très ample.

chandelle: být velmi zavázán komudevoir une fière chandelle à qqn

couteau: velmi protáhlý obličejvisage en lame de couteau

dix: téměř pořád, velmi častoneuf fois sur dix

fleur: = velmi prostý pohřebni fleurs ni couronnes

microscope: zkoumat pod drobnohledem, velmi pozorně zkoumat coexaminer qqch au microscope

neuf: téměř stále, velmi častoneuf fois sur dix

quatrième: velmi rychleen quatrième vitesse

trois: většinou, z větší části, velmi častoles trois quarts du temps