Hlavní obsah

dost, kniž. dosti

Příslovce

  1. (dostatečně) čeho assez, suffisamment, pas mal de qqchmít dost(atek) penězavoir assez d'argentvíc než dostplus qu'assez
  2. (značně) assez, plutôtdost dlouhoassez longtemps
  3. (pokyn k ukončení) assezTak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

Vyskytuje se v

causer: assez causé(už) dost řečí

gamme: gamme assez large de servicesdost široká nabídka služeb

souvent: assez souventdost často

assez: juste assezprávě dost

assez: plus qu'assezvíc než dost

barbe: La barbe !dost!, Stačí!

peut-être: peut-être (bien) que...(dost) možná, že...

ras-le-bol: en avoir ras-le-bolmít toho dost/plné zuby/po krk

bien: abondance de biens ne nuit pasdobrého není nikdy dosti, čím více, tím lépe

chaque: À chaque jour suffit sa peine.Dosti má den na svém trápení.

large: être au largemít dost místa, cítit se dobře v domě, oděvu ap., přen. mít se dobře

nuire: Abondance de biens ne nuit pas.Dobrého není nikdy dost.