Hlavní obsah

stop

Podstatné jméno, rod mužský

  • hovor.(auto-)stop mcestovat stopemfaire de l'auto-stop

Vyskytuje se v

apparence: apparence de qqchstopa, známka, náznak čeho

pas: marcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách

perdre: perdre la traceztratit stopu

reste: avoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

auto-stop: faire de l'auto-stopstopovat

ouvrir: ouvrir la pisteprojet stopu

marcher: marcher sur les pas de qqnjít v koho stopách

piste: brouiller les pisteszahladit stopy

piste: Cela m'a mis sur la piste.Přivedlo mě to na stopu.

sillage: dans le sillage de qqnve stopách koho

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

voie: mettre qqn sur la voieukázat komu cestu, přivést koho na stopu

brzdový: brzdové světlofeu de stop

přivést: přivést koho na stopumettre qqn sur la voie

sledovat: sledovat stopu kohopister qqn, suivre la trace de qqn

stopa: jít po čí stopěsuivre qqn à la trace

stopa: být na stopě komu/čemuêtre sur la piste de qqn/qqch

stopa: přivést koho na čí stopuconduire qqn sur les traces de qqn

stopa: nést stopy čehoporter les marques de qqch

stopa: zmizet beze stopydisparaître sans laisser de traces

stopa: měřit pět stop šest palcůmesurer cinq pieds six pouces

světlo: brzdové světlofeu de freinage, (feu) stop

zvukový: zvuková stopapiste sonore

autostop: cestovat autostopemfaire de l'auto-stop, voyager en auto-stop

zahladit: zahladit stopybrouiller les pistes

zamést: zamést po sobě všechny stopybrouiller les pistes