Hlavní obsah

stop

Podstatné jméno, rod mužský

  • hovor.(auto-)stop mcestovat stopemfaire de l'auto-stop

Vyskytuje se v

brzdový: feu de stopbrzdové světlo

přivést: přivést koho na stopumettre qqn sur la voie

sledovat: sledovat stopu kohopister qqn, suivre la trace de qqn

stopa: jít po čí stopěsuivre qqn à la trace

světlo: feu de freinage, (feu) stop brzdové světlo

zvukový: zvuková stopapiste sonore

autostop: faire de l'auto-stop, voyager en auto-stopcestovat autostopem

zahladit: zahladit stopybrouiller les pistes

zamést: zamést po sobě všechny stopybrouiller les pistes

apparence: stopa, známka, náznak čehoapparence de qqch

pas: sledovat koho, fig. kráčet v čích stopáchmarcher sur les pas de qqn

perdre: ztratit stopuperdre la trace

reste: být (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásyavoir de beaux restes

vingt: čtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stopvingt-quatre heures sur vingt-quatre

auto-stop: faire de l'auto-stopstopovat

ouvrir: projet stopuouvrir la piste

stop: faire du stopstopovat

marcher: jít v koho stopáchmarcher sur les pas de qqn

piste: zahladit stopybrouiller les pistes

sillage: ve stopách kohodans le sillage de qqn

trace: jít/kráčet stopách/šlépějích kohosuivre/marcher sur les traces de qqn

voie: ukázat komu cestu, přivést koho na stopumettre qqn sur la voie