Hlavní obsah

stop

Podstatné jméno, rod mužský

  • hovor.(auto-)stop mcestovat stopemfaire de l'auto-stop

Vyskytuje se v

přivést: přivést koho na stopumettre qqn sur la voie

sledovat: sledovat stopu kohopister qqn, suivre la trace de qqn

stopa: jít po čí stopěsuivre qqn à la trace

zvukový: zvuková stopapiste sonore

zahladit: zahladit stopybrouiller les pistes

zamést: zamést po sobě všechny stopybrouiller les pistes

stop: cestovat stopemfaire de l'auto-stop