Hlavní obsah

sledovat

Vyskytuje se v

pozorně: pozorně koho/co sledovatobserver qqn/qqch avec attention

attention: observer qqn/qqch avec attentionpozorně koho/co sledovat

filature: prendre qqn en filaturesledovat koho

pas: marcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách

suivre: suivre le fil de la conversationsledovat tok konverzace

surveiller: surveiller qqn du coin de l'œilsledovat po očku koho

fil: suivre le fil de ses idéessledovat tok svých myšlenek

souffler: regarder d'où/de quel côté souffle le ventsledovat, odkud vítr fouká