Hlavní obsah

stopa

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (otisk na zemi) trace f, piste f(zvěře, auta ap.) voie fjít po čí stopěsuivre qqn à la tracebýt na stopě komu/čemuêtre sur la piste de qqn/qqchpřivést koho na čí stopuconduire qqn sur les traces de qqn
  2. (pozůstatek) trace f, vestige m, empreinte fnést stopy čehoporter les marques de qqchzmizet beze stopydisparaître sans laisser de traces
  3. (pro vyšetřování) trace f
  4. (zvuková) piste f
  5. (náznak) trace f, relent m, nuance f
  6. (délková míra) pied m, semelle fměřit pět stop šest palcůmesurer cinq pieds six pouces
  7. (básnická) pied m

Vyskytuje se v

přivést: přivést koho na stopumettre qqn sur la voie

sledovat: sledovat stopu kohopister qqn, suivre la trace de qqn

zvukový: zvuková stopapiste sonore

zahladit: zahladit stopybrouiller les pistes

zamést: zamést po sobě všechny stopybrouiller les pistes

apparence: apparence de qqchstopa, známka, náznak čeho

pas: marcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách

perdre: perdre la traceztratit stopu

reste: avoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

ouvrir: ouvrir la pisteprojet stopu

marcher: marcher sur les pas de qqnjít v koho stopách

piste: brouiller les pisteszahladit stopy

piste: Cela m'a mis sur la piste.Přivedlo mě to na stopu.

sillage: dans le sillage de qqnve stopách koho

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

voie: mettre qqn sur la voieukázat komu cestu, přivést koho na stopu