Hlavní obsah

assez [ase]

Příslovce

  1. dost(i)juste assezprávě dostplus qu'assezvíc než dost
  2. c'est assez to stačí, to(ho) je dost
  3. de qqch dost čeho
  4. avoir assez de qqch mít čeho dost
  5. en avoir assez de qqn/qqch mít dost koho/čeho být unaven
  6. dost celkem

Vyskytuje se v

causer: assez causé(už) dost řečí

gamme: gamme assez large de servicesdost široká nabídka služeb

souvent: assez souventdost často

mention: mention passable/assez bien/bien/très biendostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známka