Hlavní obsah

mnoho

Vyskytuje se v

pobrat: přen. Mnoho krásy nepobrala.Elle n'est pas rien moins que jolie.

povyk: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

směr: v mnoha směrechà bien des égards

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

zbývat: Nezbývá nám mnoho času.Il ne nous reste pas trop de temps

nadělat: nenadělat mnoho řečíêtre chiche de ses paroles

popsat: popsat mnoho papíruconsommer beaucoup de papier

couleur: hovor. en voir de toutes les couleurszakusit mnoho nepříjemností

trop: beaucoup trop(až) příliš mnoho

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

surchargé: être surchargé de travailmít příliš mnoho práce

surcharger: être surchargé de soucis/travailmít příliš mnoho starostí/práce

conseilleur: Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.Raditi mnoho nestojí., Rádci nejsou plátci.

facette: personnage à facettesčlověk mnoha tváří