Hlavní obsah

couleur [kulœʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. barva vlastnost, z(a)barvenícouleur claire/foncéesvětlá/tmavá barvacouleur criarde/voyanteřvavá/výrazná barvad'une seule couleurjednobarevnýcouleurs fondamentales/primaireszákladní barvy žlutá, červená a modrá
  2. couleurs barvy státu, (státní) vlajkaenvoyer les couleursvztyčit vlajku
  3. přirozené zbarvení/barva kůžeavoir de belles couleursmít krásnou barvu pletipasser par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením
  4. couleur locale dobový kolorit, místní ráz
  5. barvitost, z(a)barvení, zaměřenístyle sans couleurnevýrazný styldescription pleine de couleurbarvitý popishovor. en voir de toutes les couleurszakusit mnoho nepříjemnostíhovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

Přídavné jméno

  1. de couleur barevné pleti, mající barevnou pleť
  2. en couleur barevný opak k černobílémuphoto en couleurbarevná fotografie

Vyskytuje se v

couleur: barvy státu, (státní) vlajkacouleurs

chair: tělové barvycouleur chair

crayon: pastelkycrayons de couleur

cru: ostrá barvacouleur crue

entamer: vynést kartuentamer une couleur

haut: barvitý, výrazný, šťavnatýhaut en couleur

inaltérable: stálá barvacouleur inaltérable

de: barva nebecouleur du ciel

muraille: šed(av)á barvacouleur (de) muraille

oie: žlutozelená barvacouleur caca d'oie

barevný: barevná televizetélévision (en) couleurs

barva: světlá barvacouleur claire

bezbarvý: bezbarvý stylstyle sans couleur

jednotvárný: jednotvárný stylstyle sans couleur

ochranný: zool. ochranné zbarvenímimétisme des couleurs

popis: barvitý popisdescription pleine de couleur

studený: výtv. studené barvycouleurs froides

světlý: světlá barvacouleur claire

teplý: výtv. teplé barvycouleurs chaudes

vodový: vodové barvycouleurs (délayées) à l'eau

výrazný: výrazná barvacouleur voyante

fotografie: barevná fotografiephotographie (en) couleur(s)

místní: místní ráz/koloritcouleur locale

televizor: barevný/černobílý televizortéléviseur couleur/noir et blanc

fald: prohnat komu faldyen faire voir de toutes les couleurs à qqn

chocolat: čokoládový o barvě(couleur) chocolat