Hlavní obsah

attendre [atɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch čekat, počkat (na) koho/co, očekávat koho/coattendre un busčekat na autobus
  2. qqn/qqch pour faire qqch čekat na koho/co s čím
  3. attendre que... čekat/počkat, /že...
  4. attendre de +inf. počkat s čím
  5. qqch de qqn čekat, očekávat co od koho
  6. obl.après qqn netrpělivě čekat na koho, après qqch čekat na co, potřebovat co
  7. en attendant než, zatím, mezitímen attendant l'arrivée du courriernež přijde pošta
  8. s'attendre à qqch počítat s čím, nadít se čeho, čekat coOn s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

Vyskytuje se v

attendu: attendu queprotože, jelikož

attendu: attendusodstavce soudního rozhodnutí ap.

famille: BeF, SwF attendre (de la) famillečekat dítě

dítě: čekat dítě s kým být těhotnáattendre un bébé de qqn

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

předat: Okamžik, předám.(Attendez) Un instant, je vous le/la passe.

autobusový: čekat na autobusové zastávceattendre à l'arrêt de bus

být: Budu čekat na rohu.J'attendrai au coin de la rue.

čekat: Na koho čekáte?Vous attendez qui ?, Qui est-ce que vous attendez ?

čekat: nechat na sebe čekatse faire attendre

čekat: Čekal jsem to.Je m'y attendais.

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

dokud: dokud neen attendant que

litovat: Lituji, že jsem vás nechal čekat.Je suis désolé de vous avoir fait attendre.

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

holub: Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.

smilování: čekat na koho/co jako na smilování božíattendre qqn/qqch comme le Messie