Hlavní obsah

attendre [atɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch čekat, počkat (na) koho/co, očekávat koho/coattendre un busčekat na autobus
  2. qqn/qqch pour faire qqch čekat na koho/co s čím
  3. attendre que... čekat/počkat, /že...
  4. attendre de +inf. počkat s čím
  5. qqch de qqn čekat, očekávat co od koho
  6. obl.après qqn netrpělivě čekat na koho, après qqch čekat na co, potřebovat co
  7. en attendant než, zatím, mezitímen attendant l'arrivée du courriernež přijde pošta
  8. s'attendre à qqch počítat s čím, nadít se čeho, čekat coOn s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

Vyskytuje se v

attendu: attendu queprotože, jelikož

famille: BeF, SwF attendre (de la) famillečekat dítě

dítě: attendre un bébé de qqnčekat dítě s kým být těhotná

hodina: attendre depuis une bonne heurečekat už dobrou hodinu

předat: (Attendez) Un instant, je vous le/la passe.Okamžik, předám.

autobusový: attendre à l'arrêt de busčekat na autobusové zastávce

být: J'attendrai au coin de la rue.Budu čekat na rohu.

čekat: Vous attendez qui ?, Qui est-ce que vous attendez ?Na koho čekáte?

dokud: en attendant quedokud ne

litovat: Je suis désolé de vous avoir fait attendre.Lituji, že jsem vás nechal čekat.

dočkat se: Tout vient à point à qui sait attendre.Dočkej času jako husa klasu.

holub: Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.

smilování: attendre qqn/qqch comme le Messiečekat na koho/co jako na smilování boží

attendre: attendre que...čekat/počkat, až/že...