Hlavní obsah

niveau [nivo]

Vyskytuje se v

mise: mise à niveauupgrade

niveau: de niveauve stejné úrovni

passage: passage à niveau(železniční) přejezd

bulle: niveau à bullevodováha, libela

courbe: geogr. courbe de niveauvrstevnice

indicateur: indicateur de niveauhladinoměr

ligne: ligne de niveauvrstevnice

vie: niveau de vieživotní úroveň

baisser: Le niveau de l'eau a baissé.Hladina opadla.

mer: au-dessus du niveau de la mernad hladinou moře, nadmořské výšky

repérer: repérer le niveauvyznačit hladinu

hladina: niveau des prixcenová hladina

konference: conférence du plus haut niveaukonference na nejvyšší úrovni

přechod: passage à niveaupřechod přes koleje

úroveň: de niveauve/na stejné úrovni

vodorovný: mise à niveauusazení do vodorovné polohy

vrcholový: sport de haut niveau/d'élitevrcholový sport

výška: 300 mètres au-dessus du niveau de la merv nadmořské výšce 300 metrů

železniční: passage à niveauželezniční přejezd

životní: niveau de vie, standing životní úroveň

nižší: infériorité de niveaunižší úroveň

mettre: mettre à niveauupgradovat, nainstalovat novější verzi