Hlavní obsah

niveau [nivo]

Vyskytuje se v

mettre: mettre à niveauupgradovat, nainstalovat novější verzi

mise: mise à niveauupgrade

passage: passage à niveau(železniční) přejezd

bulle: niveau à bullevodováha, libela

courbe: geogr. courbe de niveauvrstevnice

indicateur: indicateur de niveauhladinoměr

ligne: ligne de niveauvrstevnice

vie: niveau de vieživotní úroveň

baisser: Le niveau de l'eau a baissé.Hladina opadla.

mer: au-dessus du niveau de la mernad hladinou moře, nadmořské výšky

repérer: repérer le niveauvyznačit hladinu

hladina: cenová hladinaniveau des prix

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

přechod: přechod přes kolejepassage à niveau

úroveň: ve/na stejné úrovnide niveau

úroveň: na úrovni čehoau niveau de qqch

úroveň: životní úroveňniveau de vie

vodorovný: usazení do vodorovné polohymise à niveau

vrcholový: vrcholový sportsport de haut niveau/d'élite

výška: v nadmořské výšce 300 metrů300 mètres au-dessus du niveau de la mer

železniční: železniční přejezdpassage à niveau

životní: životní úroveňniveau de vie, standing

nižší: nižší úroveňinfériorité de niveau