Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) 'hauteur f, altitude f
  2. (velikost) taux m, montant m, chiffre mdo jaké výše finančně(jusqu') à concurrence de qqchvýše příjmumontant m du salaire
  3. (tlaková)tlaková výšeanticyclone m
  4. (úroveň) 'hauteur f, niveau m

Příslovce

  1. (ve větší výšce) plus 'haut
  2. (dříve) plus 'haut, ci-dessus, supravýše uvedenýcité plus haut

Vyskytuje se v

důstojník: vyšší důstojníciofficiers supérieurs

hlas: vysoký hlasvoix aiguë

horečka: vysoká horečkafièvre de cheval

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

kvalita: nejvyšší kvalitaqualité supérieure

míč: vysoký míčballe aérienne, coup 'haut

mínění: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

poloha: ve vyšších poloháchen hautes/grandes altitudes

porada: porada na nejvyšší úrovni(conférence au) sommet

priorita: nejvyšší prioritapriorité absolue

soud: Nejvyšší soudCour suprême

společnost: žena z vysoké společnostifemme du monde

stupeň: v nejvyšším stupni i přen.au dernier degré

škola: vysoká školagrande école, école supérieure, université

šlechta: vyšší šlechtagrande noblesse

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlakhypotension /hypertension

trest: nejvyšší trest smrtidernier supplice

vrstva: lidé z vyšších vrstevgens de la première/haute volée

výhoda: doložka nejvyšších výhodclause de la nation la plus favorisée

vysoce: vysoce citlivý váhy ap.ultrasensible

vysoce: vysoce účinný výkonnýperformant/-ante

vysoký: vysoký přílivmarée haute, grande marée

vysoký: sport. skok vysokýsaut en hauteur

vysoký: vysoká horahaute montagne

vysoký: vysoké učeníuniversité

vysoký: vysoká školagrande école , université , BeF haute école

vysoký: vysoké školy/školstvíenseignement supérieur

vysoký: vyšší organismyorganismes supérieurs

vysoký: med. vysoký krevní tlakhypertension

vysoký: vysoká hodnostzast. (haute) dignité

vysoký: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

zvěř: vysoká zvěřgrand gibier

podpatek: boty na (vysokém) podpatkuchaussures à talons hauts

uvedený: výše uvedenýcité/-ée plus haut, ledit/ladite

viz: viz níže/výševoir ci-dessous/ci-dessus

vysoký: Jak jsi vysoký?Quelle est ta taille ?

vysoký: Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.

zemědělský: vysoká škola zemědělskáuniversité agricole

zmíněný: výše zmíněnýmentionné ci-dessus, susmentionné, précité

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

laťka: zvednout laťku příliš vysokoplacer la barre trop haut

noha: žít na vysoké nozevivre sur un grand pied

pohybovat se: pohybovat se ve vyšších sféráchse mouvoir dans un univers factice

vysoko: nosit hlavu vysokopavaner

vysoko: mířit vysokoviser haut

vysoký: přen. (za)platit vysokou daňpayer un lourd tribut