Hlavní obsah

hlas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský) voix fsilný hlasvoix f fortetřaslavý/třesoucí se hlasvoix f tremblante
  2. (zvuk, také zvířecí ap.) cri m, voix f
  3. (pěvecký part) voix f, partie f
  4. (mínění) voix f, opinion fhlas lidurumeur f publique
  5. (volební) vote m, suffrage msčítání volebních hlasůdépouillement m du scrutin

Vyskytuje se v

poradní: mít poradní hlasavoir voix consultative

poušť: bibl., přen. To je hlas volajícího na poušti.Il prêche dans le désert.

sčítat: sčítat hlasycompter les votes

slovo: hlásit se o slovolever la main pour demander la parole

známý: známý hlasvoix familière

hlásit: hlásit co policiidéclarer qqch à la police

podle: poznat koho podle hlasureconnaître qqn à sa voix

hrubý: přen. hrubý hlasvoix rude

sametový: sametový hlasvoix veloutée

velitelský: přen. velitelský hlasvoix autoritaire

cassé: nakřáplý hlasvoix cassée

conscience: hlas svědomívoix de la conscience

crécelle: vřískavý hlasvoix de crécelle

départager: rozhodnout při rovnosti hlasůdépartager les votes

dépouillement: sčítání volebních hlasů, skrutiniumdépouillement du scrutin

familier: známý hlasvoix familière

sagesse: hlas rozumuvoix de la sagesse

stentor: mohutný hlasvoix de stentor

ténor: tenorový hlasvoix de ténor

tonnerre: hromový hlasvoix de tonnerre

adoucir: zmírnit hlasadoucir la voix

baisser: ztišit hlasbaisser la voix

demander: hlásit se o slovodemander la parole

voix: bezbarvý hlasvoix blanche

cassant: řízný hlasvoix cassante

cristal: křišťálový hlasvoix de cristal

ton: zvýšit hlashausser le ton

hlas: silný hlasvoix forte