Hlavní obsah

hlas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský) voix fsilný hlasvoix f fortevysoký hlasvoix f aiguëhluboký hlasvoix f gravetřaslavý/třesoucí se hlasvoix f tremblante
  2. (zvuk, také zvířecí ap.) cri m, voix f
  3. (pěvecký part) voix f, partie f
  4. (mínění) voix f, opinion fhlas lidurumeur f publique
  5. (volební) vote m, suffrage msčítání volebních hlasůdépouillement m du scrutin

Vyskytuje se v

poradní: mít poradní hlasavoir voix consultative

poušť: bibl., přen. To je hlas volajícího na poušti.Il prêche dans le désert.

sčítat: sčítat hlasycompter les votes

slovo: hlásit se o slovolever la main pour demander la parole

známý: známý hlasvoix familière

hlásit: hlásit co policiidéclarer qqch à la police

podle: poznat koho podle hlasureconnaître qqn à sa voix

hrubý: přen. hrubý hlasvoix rude

sametový: sametový hlasvoix veloutée

velitelský: přen. velitelský hlasvoix autoritaire

cassé: voix casséenakřáplý hlas

conscience: voix de la consciencehlas svědomí

crécelle: voix de crécellevřískavý hlas

départager: départager les votesrozhodnout při rovnosti hlasů

dépouillement: dépouillement du scrutinsčítání volebních hlasů, skrutinium

familier: voix familièreznámý hlas

sagesse: voix de la sagessehlas rozumu

stentor: voix de stentormohutný hlas

ténor: voix de ténortenorový hlas

tonnerre: voix de tonnerrehromový hlas

adoucir: adoucir la voixzmírnit hlas

baisser: baisser la voixztišit hlas

demander: demander la parolehlásit se o slovo

voix: voix blanchebezbarvý hlas

cassant: voix cassanteřízný hlas

cristal: voix de cristalkřišťálový hlas

ton: hausser le tonzvýšit hlas