Hlavní obsah

hrubý

Přídavné jméno

  1. (drsný, obsahující kousky) rude, gros/grosse, fruste, âpre, bourru/-uehrubá moukafarine f premièrestav. hrubé zdivomurs m pl à l'état bruttech. hrubý pilníkgrosse lime f
  2. (přibližný, neúplný) brut/brutehrubá stavbagros œuvre m
  3. (bez odpočtů) brut/bruteekon. hrubý národní produktproduit m national brut P. N. B.ekon. hrubá mzdasalaire m bruthrubá váha zbožípoids m brut
  4. (nezdvořilý) grossier/-ère, rude, vilain/-aine, barbare, brutal/-ale
  5. (značný, velký) grand/grande, gros/grosse, grossier/-ière

Vyskytuje se v

důchod: revenu national brutekon. hrubý národní důchod

hedvábí: soie gros grainhrubé hedvábí

mouka: farine première/rondehrubá mouka

mzda: salaire brut/nethrubá/čistá mzda

písek: sable fin/gros sable jemný/hrubý písek

práce: grosse/petite maçonnerie hrubá/jemná zednická práce

produkt: produit national brutekon. hrubý národní produkt

příjem: revenu net/brutčistý/hrubý příjem

slovo: mot grossierhrubé slovo

váha: poids brut/totalhrubá/celková váha

rys: esquisser à grands traitsnačrtnout v hrubých rysech

záplata: à malin, malin et demina hrubý pytel hrubá záplata

brusque: brusque envers/avec qqnhrubý na koho, ke komu

grossier: mot grossierhrubé slovo

louche: přen. estimation à la louchehrubý odhad

revenu: revenu brut/net/annuel/mensuelhrubý/čistý/roční/měsíční příjem

semoule: semoule de maïshrubá kukuřičná mouka

tonnage: tonnage brutbrutto/hrubá tonáž

trait: přen. à grands traitszhruba, v hrubých rysech

malin: à malin, malin et demipadla kosa na kámen, na hrubý pytel hrubá záplata

hrubý: farine premièrehrubá mouka