Hlavní obsah

důchod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (příjem) revenu m, rente fekon. hrubý národní důchodrevenu m national brut
  2. (sociální dávka) (pension de) retraite fbrát důchodtoucher sa retraiteinvalidní důchodpension f d'invalidité
  3. (stav důchodce) retraite fbýt v důchoduêtre à la retraite

Vyskytuje se v

brát: toucher une pensionbrát důchod

čistý: produit national netčistý národní důchod

roční: annuité roční důchod/renta

starobní: pension de retraitepráv. starobní důchod

výpočet: calcul de la retraitevýpočet důchodu

odchod: départ à la retraiteodchod do důchodu

cadastral: revenu cadastraldůchod z půdy

inactivité: être en inactivitébýt mimo činnou službu/v dočasném důchodu

retraite: prendre sa retraiteodejít do důchodu

abaissement: abaissement de l'âge de la retraitesnížení věkové hranice odchodu do důchodu

důchod: revenu national brutekon. hrubý národní důchod