Hlavní obsah

nedokončený

Vyskytuje se v

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

mener: přivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit comener qqch à bon fin

devoir: Tu práci musí dokončit dnes večer.Il doit terminer ce travail ce soir.

finaliser: dokončit projekt, finišovat s projektemfinaliser un projet