Hlavní obsah

hrubě

Vyskytuje se v

důchod: ekon. hrubý národní důchodrevenu national brut

hedvábí: hrubé hedvábísoie gros grain

hrubý: hrubá moukafarine première

mouka: hrubá moukafarine première/ronde

mzda: hrubá/čistá mzdasalaire brut/net

písek: jemný/hrubý píseksable fin/gros sable

práce: hrubá/jemná zednická prácegrosse/petite maçonnerie

produkt: ekon. hrubý národní produktproduit national brut

příjem: čistý/hrubý příjemrevenu net/brut

slovo: hrubé slovomot grossier

váha: hrubá/celková váhapoids brut/total

rys: načrtnout v hrubých rysechesquisser à grands traits

záplata: na hrubý pytel hrubá záplataà malin, malin et demi

brusque: hrubý na koho, ke komubrusque envers/avec qqn

brutalité: hrubě, surově, brutálněavec brutalité

grossier: hrubé slovomot grossier

louche: hrubý odhadpřen. estimation à la louche

revenu: hrubý/čistý/roční/měsíční příjemrevenu brut/net/annuel/mensuel

semoule: hrubá kukuřičná moukasemoule de maïs

tonnage: brutto/hrubá tonážtonnage brut

trait: zhruba, v hrubých rysechpřen. à grands traits

brusquerie: prudce, hrubě, drsně, příkřeavec brusquerie

malin: padla kosa na kámen, na hrubý pytel hrubá záplataà malin, malin et demi