Hlavní obsah

lehce, lehko

Vyskytuje se v

dotknout se: lehce se dotknout čehoeffleurer, frôler qqch

kořist: být pro koho lehkou kořistíêtre une proie facile pour qqn

lehký: sport. lehká váhapoids léger

raněný: lehce raněnýblessé léger

ublížení: práv. lehké ublížení na tělecoups et blessures légers, SwF lésion corporelle simple

váha: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

brát: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

nabýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.

opilý: být lehce opilýhovor. avoir son pompon

pírko, pérko: být lehký jako pírkoêtre léger comme une plume

pozbýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Ce qui vient de la flûte s'en va par le tambour.

projít: lehce projítpasser comme une lettre à la poste

šišlat: lehce šišlatavoir un fil sur la langue

abondance: mluvit lehceparler avec abondance

aisance: snadno, lehce, nenuceněavec aisance

effort: bez námahy, snadno, lehcesans effort

haut: levou zadní, lehce, bez námahyhaut la main

léger: lehký průmyslindustrie légère

vivre: brát život lehce, nedělat si starostise laisser vivre

arroser: lehce pokropitarroser légèrement

digeste: lehce stravitelný pokrmaliment digeste

mitrailleur: lehký kulometfusil mitrailleur

prendre: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

acquis: Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.Bien mal acquis ne profite jamais.

bien: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.

bientôt: To se lehce řekne.Cela est bientôt dit.

délié: mít lehkou ruku při hře na klavíravoir un bon délié

facile: lehký jak fackafacile comme bonjour

lettre: lehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.hovor. passer comme une lettre à la poste

mal: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.

lehce: lehce zraněnýlégèrement blessé