Hlavní obsah

lehce, lehko

Vyskytuje se v

dotknout se: lehce se dotknout čehoeffleurer, frôler qqch

kořist: být pro koho lehkou kořistíêtre une proie facile pour qqn

lehký: sport. lehká váhapoids léger

lehký: tech. lehké kovymétaux légers

lehký: lehký jako pírkoléger comme un papillon

lehký: lehké vínovin léger

lehký: lehké cigaretycigarettes légères

raněný: lehce raněnýblessé léger

ublížení: práv. lehké ublížení na tělecoups et blessures légers, SwF lésion corporelle simple

váha: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

lehký: lehké jídlorepas léger

lehký: mít lehký životavoir la vie facile

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

lehký: lehká smrtmort paisible/tranquille

lehký: lehká holkafille facile

brát: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

lehký: Budiž mu země lehká.Qu'il repose en paix.

lehký: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

nabýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.

opilý: být lehce opilýhovor. avoir son pompon

pírko, pérko: být lehký jako pírkoêtre léger comme une plume

pozbýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Ce qui vient de la flûte s'en va par le tambour.

projít: lehce projítpasser comme une lettre à la poste

šišlat: lehce šišlatavoir un fil sur la langue

abondance: parler avec abondancemluvit lehce

aisance: avec aisancesnadno, lehce, nenuceně

effort: sans effortbez námahy, snadno, lehce

haut: haut la mainlevou zadní, lehce, bez námahy

léger: industrie légèrelehký průmysl

léger: sport. poids légerlehká váha

léger: cigarettes légèreslehké cigarety

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

arroser: arroser légèrementlehce pokropit

digeste: aliment digestelehce stravitelný pokrm

léger: blessure légèrelehké zranění

léger: mœurs légèreslehké mravy

mitrailleur: fusil mitrailleurlehký kulomet

prendre: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

bientôt: Cela est bientôt dit.To se lehce řekne.

délié: avoir un bon déliémít lehkou ruku při hře na klavír

facile: facile comme bonjourlehký jak facka

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

léger: cœur légerlehké srdce

lettre: hovor. passer comme une lettre à la postelehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.

mal: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.