Hlavní obsah

snadno, snadně

Vyskytuje se v

on, ona, ono: Ono se snadno řekne...C'est facile à dire...

spočítat: přen. snadno si co spočítatdeviner qqch très facilement

aisance: avec aisancesnadno, lehce, nenuceně

commode: commode à maniersnadno ovladatelný, mající jednoduché ovládání přístroj ap.

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

deviner: Vous devinez le reste.Ostatní si snadno domyslíte.

difficulté: avec difficultéobtížně, těžko, nesnadno

difficulté: sans difficultésnadno, bez obtíží

effort: sans effortbez námahy, snadno, lehce

facile: chose facile à comprendresnadno pochopitelná věc

frais: à peu de/moindres fraisúsporně, skromně, přen. snadno

tellement: C'est tellement facile.To je tak snadné.