Hlavní obsah

haut [ˈoˌ ˈot]

Vyskytuje se v

haut: výše v textuplus haut

lutte: silou (své) autority, mocíde haute lutte

bas: (střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pádydes hauts et des bas

commercial: Vysoká škola obchodní ve FranciiÉcole des hautes études commerciales H. E. C.

cran: o stupínek výšun cran plus haut

haut-parleur: basový/výškový reproduktorhaut-parleur de graves/d'aigus

idée: mít o sobě vysoké míněníavoir une haute idée de soi

lieu: památné místohaut lieu

penser: přemýšlet nahlaspenser tout haut

point: v nejvyšší míře, svrchovaněau plus haut/dernier point

table: čestné místo u stolule haut bout de la table

tige: vysokokmen(arbre de) haute tige

trahison: velezradahaute trahison

contre-haut (en): dům nad cestoumaison en contre-haut d'une route

depuis: odspodu (až) navrchdepuis le haut jusqu'en bas

Internet: vysokorychlostní internetInternet à haute vitesse

barre: nasadit laťku příliš vysokoplacer la barre trop haut

bride: držet koho zkrátkatenir la bride haute à qqn

dragée: dělat komu drahoty, nechat se prosit od kohotenir la dragée haute à qqn

intelligible: nahlas a srozumitelněà haute et intelligible voix

pavé: něco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnostitenir le haut du pavé

péter: = vytahovat se, být důležitý(vouloir) péter plus haut que son cul

traiter: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas

verbe: mluvit hlasitě, mluvit nadutěavoir le verbe haut

horní: Horní sněmovnaChambre haute

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

míč: vysoký míčballe aérienne, coup 'haut

mínění: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

náhorní: Náhorní KarabachHaut-Karabagh

odshora: odshora až dolůde haut en bas

odzdola: odzdola nahorude bas en haut

panský: Panská sněmovnaChambre haute

planina: geogr. náhorní planinahaut plateau

plošina: náhorní plošinyhauts plateaux

poloha: ve vyšších poloháchen hautes/grandes altitudes

přemýšlet: přemýšlet nahlaspenser tout haut

reproduktor: basový reproduktorhaut-parleur de graves

rovina: náhorní rovina(haut) plateau

ruka: Ruce vzhůru!Haut les mains !, Les mains en l'air !

středověk: raný středověkHaut Moyen Âge, Antiquité tardive

velitelství: vrchní velitelství armádyhaut commandement des armées

vrchní: vrchní soud(ní dvůr)Haute Cour de justice

vrcholový: vrcholový sportsport de haut niveau/d'élite

vrstva: lidé z vyšších vrstevgens de la première/haute volée

vysoký: vysoký přílivmarée haute, grande marée

výše: výše uvedenýcité plus haut

vzhůru: Ruce vzhůru!Haut les mains !, Les mains en l'air !

zub: horní zubydents du haut

nahoře: nahoře na skřínien haut de l'armoire

podpatek: boty na (vysokém) podpatkuchaussures à talons hauts

raný: raný středověkHaut Moyen Âge , Antiquité tardive

uvedený: výše uvedenýcité/-ée plus haut, ledit/ladite

drahota: dělat komu drahotytenir la dragée haute à qqn

horem: horem dolempar en haut, par en bas

laťka: zvednout laťku příliš vysokoplacer la barre trop haut

myslet: myslet nahlaspenser tout haut

povýšeně: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas

shora: podívat se na koho shoraregarder qqn de haut

vysoko: mířit vysokoviser haut

výška: přen. dívat se z výšky na koho/coregarder qqn/qqch de haut en bas

chaîne: (stereofonní) hi-fi soupravachaîne (haute-fidélité)