Hlavní obsah

haut [ˈoˌ ˈot]

Vyskytuje se v

chaîne: chaîne (haute-fidélité)(stereofonní) hi-fi souprava

lutte: de haute luttesilou (své) autority, mocí

bas: des hauts et des bas(střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pády

commercial: École des hautes études commerciales H. E. C.Vysoká škola obchodní ve Francii

cran: un cran plus hauto stupínek výš

haut-parleur: haut-parleur de graves/d'aigusbasový/výškový reproduktor

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění

lieu: haut lieupamátné místo

penser: penser tout hautpřemýšlet nahlas

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

table: le haut bout de la tablečestné místo u stolu

tige: (arbre de) haute tigevysokokmen

trahison: haute trahisonvelezrada

contre-haut (en): maison en contre-haut d'une routedům nad cestou

depuis: depuis le haut jusqu'en basodspodu (až) navrch

Internet: Internet à haute vitessevysokorychlostní internet

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

bride: tenir la bride haute à qqndržet koho zkrátka

dragée: tenir la dragée haute à qqndělat komu drahoty, nechat se prosit od koho

intelligible: à haute et intelligible voixnahlas a srozumitelně

pavé: tenir le haut du pavéněco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnosti

péter: (vouloir) péter plus haut que son cul= vytahovat se, být důležitý

traiter: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně

verbe: avoir le verbe hautmluvit hlasitě, mluvit nadutě

horní: Horní sněmovnaChambre haute

horní: horní Labehaut Elbe

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

míč: vysoký míčballe aérienne, coup 'haut

mínění: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

náhorní: Náhorní KarabachHaut-Karabagh

odshora: odshora až dolůde haut en bas

odzdola: odzdola nahorude bas en haut

panský: Panská sněmovnaChambre haute

planina: geogr. náhorní planinahaut plateau

plošina: náhorní plošinyhauts plateaux

poloha: ve vyšších poloháchen hautes/grandes altitudes

přemýšlet: přemýšlet nahlaspenser tout haut

rovina: náhorní rovina(haut) plateau

ruka: Ruce vzhůru!Haut les mains !, Les mains en l'air !

středověk: raný středověkHaut Moyen Âge, Antiquité tardive

velitelství: vrchní velitelství armádyhaut commandement des armées

vrcholový: vrcholový sportsport de haut niveau/d'élite

vrstva: lidé z vyšších vrstevgens de la première/haute volée

vysoký: vysoký přílivmarée haute, grande marée

vysoký: vysoká horahaute montagne

vysoký: vysoká školagrande école , université , BeF haute école

vysoký: vysoká hodnostzast. (haute) dignité

vysoký: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

výše: výše uvedenýcité plus haut

vzhůru: Ruce vzhůru!Haut les mains !, Les mains en l'air !

zub: horní zubydents du haut

nahoře: nahoře na skřínien haut de l'armoire

podpatek: boty na (vysokém) podpatkuchaussures à talons hauts

raný: raný středověkHaut Moyen Âge , Antiquité tardive

uvedený: výše uvedenýcité/-ée plus haut, ledit/ladite

vysoký: Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.

drahota: dělat komu drahotytenir la dragée haute à qqn

horem: horem dolempar en haut, par en bas

laťka: zvednout laťku příliš vysokoplacer la barre trop haut

myslet: myslet nahlaspenser tout haut

povýšeně: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas

shora: podívat se na koho shoraregarder qqn de haut

vysoko: mířit vysokoviser haut

výška: přen. dívat se z výšky na koho/coregarder qqn/qqch de haut en bas