Hlavní obsah

publiquement [pyblikmɑ̃]

Vyskytuje se v

denier: les deniers publicsstátní příjmy

domaine: domaine publicveřejný statek ve veřejné správě, ale kolektivní spotřeby - jako cesty, řeky ap.

ennemi: ennemi publicveřejný nepřítel

ministère: ministère publicprokuratura, státní zastupitelství

ordre: ordre (public)veřejný pořádek

public: relations publiquespublic relations, PR

relation: relations publiquespublic relations, (oddělení pro) kontakt s veřejností, PR

utilité: utilité publiqueveřejná prospěšnost

assistance: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

audience: audience publiqueveřejné přelíčení

chaîne: chaîne publiqueveřejný kanál televizní, radiový

danger: un danger publicčlověk nebezpečný svému okolí

dette: dette publiqueveřejný dluh

effet: effets publicsveřejné cenné papíry zvl. státní

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

registre: registre public d'état civilmatrika

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

santé: santé publiqueveřejné zdravotnictví

voie: voie publiqueveřejná komunikace

audition: audition publiqueveřejné projednávání

charmer: charmer le publicokouzlit publikum

place: sur la place publiquena veřejnosti

automat: téléphoner d'une cabine publiquetelefonovat z veřejného telefonního automatu

blaho: bien publicobecné blaho

činitel: fonctionnaire publicveřejný činitel

doprava: transports en commun/publicshromadná doprava

hlas: rumeur publiquehlas lidu

hygienický: mesures de salubrité publiquehygienická opatření

instituce: établissement publicveřejná instituce

komunikace: voie publiqueveřejná komunikace

mínění: opinion publiqueveřejné mínění

obecný: bien publicobecné blaho

ochránce: défenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyenveřejný ochránce práv

orgán: service publicorgány veřejné správy

organizace: association reconnue d'utilité publiqueveřejně prospěšná organizace

papír: effets publicsstátní cenné papíry

péče: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

pořádek: ordre publicveřejný pořádek

prohlášení: déclaration publiqueveřejné prohlášení

prostranství: place publiqueveřejné prostranství

schůze: réunion publiqueveřejná schůze

správa: affaires publiquesveřejná správa

státní: domaine publicstátní majetek

široký: grand public široká veřejnost

toaleta: toilettes publiquesveřejné toalety

urážka: outrage à agent publicpráv. urážka veřejného činitele

veřejnost: (service des) relations publiques(oddělení pro) kontakt s veřejností

veřejný: réunion publiqueveřejná schůze

záchod: toilettes publiquesveřejné záchody

zájem: salut /intérêt publicveřejný zájem

zastupitelství: ministère public, parquet státní zastupitelství prokuratura

zdravotnictví: Ministère de la Santé publiqueministerstvo zdravotnictví

známost: rendre publicuvést ve všeobecnou známost

žalobce: procureur , ministère publicveřejný žalobce

hromadný: transports en commun/publicshromadné dopravní prostředky

telefonní: cabine téléphonique publiqueveřejná telefonní budka

zpřístupnit: rendre qqch accessible au publiczpřístupnit co veřejnosti

špinavý: laver son linge sale en public/en famillepřen. expr. prát/neprat špinavé prádlo na veřejnosti

chose: la chose publiqueveřejné (státní) záležitosti