Hlavní obsah

publiquement [pyblikmɑ̃]

Vyskytuje se v

chose: la chose publiqueveřejné (státní) záležitosti

denier: les deniers publicsstátní příjmy

domaine: domaine publicveřejný statek ve veřejné správě, ale kolektivní spotřeby - jako cesty, řeky ap.

ennemi: ennemi publicveřejný nepřítel

ministère: ministère publicprokuratura, státní zastupitelství

ordre: ordre (public)veřejný pořádek

public: relations publiquespublic relations, PR

public: en publicna veřejnosti, veřejně

relation: relations publiquespublic relations, (oddělení pro) kontakt s veřejností, PR

utilité: utilité publiqueveřejná prospěšnost

assistance: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

audience: audience publiqueveřejné přelíčení

chaîne: chaîne publiqueveřejný kanál televizní, radiový

danger: un danger publicčlověk nebezpečný svému okolí

dette: dette publiqueveřejný dluh

effet: effets publicsveřejné cenné papíry zvl. státní

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

public: ministère publicstátní zastupitelství, prokuratura

public: vente publiqueaukce, dražba

registre: registre public d'état civilmatrika

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

salubrité: mesures de salubrité publiquehygienická opatření

santé: santé publiqueveřejné zdravotnictví

voie: voie publiqueveřejná komunikace

voie: sur la voie publiquena veřejnosti

audition: audition publiqueveřejné projednávání

charmer: charmer le publicokouzlit publikum

public: intérêt publicveřejný zájem

public: avis au publicupozornění veřejnosti

public: interdit au publicnepovolaným vstup zakázán

place: sur la place publiquena veřejnosti

public: grand publicširoká veřejnost

automat: telefonovat z veřejného telefonního automatutéléphoner d'une cabine publique

blaho: obecné blahobien public

činitel: veřejný činitelfonctionnaire public

doprava: hromadná dopravatransports en commun/publics

hlas: hlas lidurumeur publique

hygienický: hygienická opatřenímesures de salubrité publique

instituce: veřejná instituceétablissement public

komunikace: veřejná komunikacevoie publique

mínění: veřejné míněníopinion publique

obecný: obecné blahobien public

ochránce: veřejný ochránce právdéfenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyen

orgán: orgány veřejné správyservice public

organizace: veřejně prospěšná organizaceassociation reconnue d'utilité publique

papír: státní cenné papíryeffets publics

péče: veřejná péče o sociálně slabéassistance publique

pořádek: veřejný pořádekordre public

prohlášení: veřejné prohlášenídéclaration publique

prostranství: veřejné prostranstvíplace publique

schůze: veřejná schůzeréunion publique

správa: veřejná správaaffaires publiques

správa: veřejná správaservice public, administration publique

správa: orgány veřejné správyservice public

státní: státní majetekdomaine public

státní: státní podnikentreprise publique

široký: široká veřejnostgrand public

toaleta: veřejné toaletytoilettes publiques

urážka: práv. urážka veřejného činiteleoutrage à agent public

veřejnost: (oddělení pro) kontakt s veřejností(service des) relations publiques

veřejnost: široká veřejnostgrand public

veřejnost: na veřejnostien public

veřejný: veřejná schůzeréunion publique

veřejný: veřejný sektorsecteur public

veřejný: veřejný zájemintérêt public

veřejný: veřejné záchodkytoilettes publiques

veřejný: veřejný parkjardin public

veřejný: způsobit veřejné pohoršenícauser un scandale public

veřejný: veřejná správaadministration publique

veřejný: práv. veřejný žalobce prokurátorprocureur , partie publique

záchod: veřejné záchodytoilettes publiques

zájem: veřejný zájemsalut /intérêt public

zastupitelství: státní zastupitelství prokuraturaministère public, parquet

zdravotnictví: ministerstvo zdravotnictvíMinistère de la Santé publique

známost: uvést ve všeobecnou známostrendre public

žalobce: veřejný žalobceprocureur , ministère public

hromadný: hromadné dopravní prostředkytransports en commun/publics

telefonní: veřejná telefonní budkacabine téléphonique publique

zpřístupnit: zpřístupnit co veřejnostirendre qqch accessible au public

špinavý: přen. expr. prát/neprat špinavé prádlo na veřejnostilaver son linge sale en public/en famille